YABM Mod 1.14.4/1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.4 có tên là YABM.

YABM mod for Minecraft logo

YABM là viết tắt của “Yet Another Backpack Mod” và đúng như tên của nó, YABM thêm vào Minecraft một số loại backpack mới để giúp bạn không bị thiếu hòm đồ khi chơi Minecraft!

YABM có 3 loại Backpack thông thường đó là:

 • Small Backpack: Chế tạo từ 4 Iron Ingots và 4 Leathers. Small Backpack chỉ có 9 ô chứa đồ.
 • Medium Backpack: Chế tạo 3 Gold Ingots, 1 Chest và 1 Small Backpack. Medium Backpack có 27 ô chứa đồ.
 • Large Backpack: Chế tạo từ 3 Diamonds, 1 Shulker Block và 1 Medium Backpack. Large Backpack có tới 54 ô chứa đồ.

YABM mod for Minecraft (6) YABM mod for Minecraft (7) YABM mod for Minecraft (8) YABM mod for Minecraft (9)

Ngoài 3 loại Backpack thông thường trên thì mod cũng có một loại Backpack đặc biệt nữa là Ender Backpack. Ender Backpack chỉ có 27 ô chứa đồ nhưng nó có tính năng đặc biệt. Tương tự với Ender Chest, tất cả các Ender Backpack của bạn sẽ có chung một hòm đồ. Để chế tạo Ender Backpack, bạn sẽ cần đến 4 Obsidians, 4 Gold Ingots và 1 Eye of Ender. Lưu ý rằng Ender Backpack chỉ có ở phiên bản cho Minecraft 1.14.4 của mod.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

YABM mod for Minecraft (2) YABM mod for Minecraft (3) YABM mod for Minecraft (4) YABM mod for Minecraft (5) YABM mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về YABM Mod 1.14.4/1.12.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4

Download >  Forge: Tải về phiên bản 1.12.2