Trong thời kỳ bùng nổ modpack hiện nay, người chơi có thể đã gặp rất nhiều loại mod liên quan tới cáp kết nối. Mod về cáp kết nối có rất nhiều loại khác nhau, từ cáp chuyển item, chuyển năng lượng cho tới cáp chuyển chất lỏng. Có các modpack sở hữu rất nhiêu các loại mod cáp kết nối khác nhau, khiến cho người chơi cảm thấy vô cùng rắc rối và việc sử dụng nhiều loại cáp cho nhiều nhiệm vụ khác nhau đôi khi sẽ chiếm rất nhiều diện tích xây dựng. XNet Mod 1.12.2, 1.11.2 là một mod được lập trình để giải quyết việc đó.

xnet mod for minecraft logo

XNet được lập trình để đưa vào Minecraft một loại cáp duy nhất: Networking Cable. Sử dụng Networking Cable người chơi có thể lập tức chuyển được các loại chất lỏng, item, năng lượng và thông tin. Điểm nhấn của XNet đó là khả năng tùy biến và độ hiệu quả. Điểm hiệu quả của Networking Cable là người chơi có thể tạo ra một hệ thống tuy có khả năng chuyển nhiều loại đồ và lớn nhưng không hề có độ trễ. (Đã được thử nghiệm với 2 Chest cách nhau 12000 blocks).

xnet mod for minecraft 01

xnet mod for minecraft 02

xnet mod for minecraft 03

XNet là một mod được lập trình để giải quyết việc đó. XNet được lập trình để đưa vào Minecraft một loại cáp duy nhất: Networking Cable. Sử dụng Networking Cable người chơi có thể lập tức chuyển được các loại chất lỏng, item, năng lượng và thông tin. Điểm nhấn của XNet đó là khả năng tùy biến và độ hiệu quả. Điểm hiệu quả của Networking Cable là người chơi có thể tạo ra một hệ thống tuy có khả năng chuyển nhiều loại đồ và lớn nhưng không hề có độ trễ. (Đã được thử nghiệm với 2 Chest cách nhau 12000 blocks).

xnet mod for minecraft 04

Hướng dẫn cài đặt XNet Mod 1.15.2, 1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, XNet-Mod.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mantle Mod, Router Reborn vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về XNet Mod 1.15.2, 1.14.4

DownloadTải về phiên bản 1.11.2

DownloadTải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2