World Blender Mod 1.15.2/1.14.4 là một Dimension cực kì hỗn loạn. World Blender có chứa tất cả các biome, công trình, sinh vật, địa hình, vân vân của tất cả các Dimension. Nói đơn giản thì nó là tổng hợp của tất cả Dimension trong 1 Dimension.

World Blender mod for Minecraft logo

Vậy làm sao để có thể đến được Dimension này? Để vào được trong World Blender, bạn sẽ cần chứng tỏ rằng mình đã đi đến rất nhiều nơi và mình là người xứng đáng. Bạn sẽ cần đặt 8 cái Chests xuống (như trong hình) rồi sau đó lấp đầy cả 8 cái Chests với các block khác nhau. Điều này tức là bạn sẽ cần đến tận 216 block khác nhau để đặt vào trong 8 Chests. Bạn cần đảm bảo rằng chúng là dạng Block và bạn không cho trùng 2 Block giống nhau vào. Sau đó, bạn sẽ cần cầm một chiếc Nether Star trên tay rồi chuột Shift+Chuột phải vào những chiếc rương. Điều này sẽ tạo ra cánh cổng đến World Blender (bạn có thể phá hủy nó bằng cách Shift+Chuột phải vào nó).

World Blender mod for Minecraft (1) World Blender mod for Minecraft (2) World Blender mod for Minecraft (3) World Blender mod for Minecraft (4) World Blender mod for Minecraft (5) World Blender mod for Minecraft (6)

Nếu như bạn cảm thấy yêu cầu để mở cổng đến World Blender quá khó khăn thì bạn có thể giảm số lượng block cần thiết để kich hoạt cánh cổng đến World Blender ở trong file config của mod. Bạn cũng có thể sử dụng câu lệnh /execute in world_blender:world_blender run tp ~ 70 ~  để lập tức dịch chuyển bạn tới đó.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

World Blender mod for Minecraft (7) World Blender mod for Minecraft (8) World Blender mod for Minecraft (9) World Blender mod for Minecraft (10) World Blender mod for Minecraft (11) World Blender mod for Minecraft (12) World Blender mod for Minecraft (13) World Blender mod for Minecraft (14) World Blender mod for Minecraft (15) World Blender mod for Minecraft (16) World Blender mod for Minecraft (17) World Blender mod for Minecraft (18) World Blender mod for Minecraft (19) World Blender mod for Minecraft (20) World Blender mod for Minecraft (21)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt World Blender Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, World-Blender-1.15.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về World Blender Mod 1.15.2/1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4