Đến với Vanilla Builders Extension Mod, minecraft là một game đánh giá cao sự sáng tạo. Tất cả những gì mà người chơi Minecraft trên toàn thế giới tạo ra từ Minecraft đều là nhờ sự sáng tạo của họ: Những Resource Pack đầy màu sắc, những thế giới thú vị,