Useful Food Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod mới cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là Useful Food.

Useful Food mod for Minecraft logo

Useful Food thêm vào Minecraft 13 loại đồ ăn mới. Mỗi loại đồ ăn này khi ăn đều có khả năng cho bạn những hiệu ứng đặc biệt!

 • Meatball: Cho bạn Strength trong 20 giây.
 • Sashimi: Có 40% cho bạn Dolphin’s Grace trong 20 giây.
 • Ration: Lập tức hồi cho bạn 4 máu – 2 trái tim. Tương đương với hiệu ứng Instant Health cấp 1.
 • Suspicious Meat: Có 40% cho bạn Nausea.
 • Ratatouille: Có 50% cho bạn Health Boost trong 3 phút.
 • Raw Turkey Feast: Có 50% cho bạn Poison…
 • Turkey Feast: Cho bạn Fire Resistance trong 5 phút và Regeneration trong 30 giây.
 • Popping Candy: Cho bạn Jump Boost trong 5 phút.
 • Hero Stew: Cho bạn hiệu ứng Hero of the Village.
 • Chewing Gum: Cho bạn Haste trong 5 phút.
 • Chew Bone: Cho bạn Resistance trong 5 phút. Chew Bone sẽ không hồi Hunger nhưng lại hồi Saturation.
 • Seafood Feast: Cho bạn Water Breathing và Night Vision trong 5 phút.
 • Destiny Carrot: Có 50% cho bạn Good Luck và 50% cho bạn Bad Luck…

Bạn có thể xem được công thức chế tạo của các loại đồ ăn này ở đây hoặc bạn cũng có thể cài đặt REI (Roughly Enough Items) để dễ dàng xem được chúng!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Chew Bone Chewing Gum Destiny Carrot Hero Stew Meatball Popping Candy Ratatouille Ration Sashimi Seafood Feast Suspicious Meat Turkey Feast Useful Food mod for Minecraft (2) Useful Food mod for Minecraft (3) Useful Food mod for Minecraft (4) Useful Food mod for Minecraft (5) Useful Food mod for Minecraft (6) Useful Food mod for Minecraft (7) Useful Food mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Useful Food Mod 1.15.2/1.14.4

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4