You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.15.1 Mods

 • Fabric API mod for Minecraft logo

  May 30, 2021

  Fabric API Mod 1.17, 1.16.5 cho Minecraft là một core library mod được lập trình bởi đội ngũ phát triển Fabric (một mod loader cho... 

  14 votes, average: 4.64 out of 514 votes, average: 4.64 out of 514 votes, average: 4.64 out of 514 votes, average: 4.64 out of 514 votes, average: 4.64 out of 5 (Đánh giá: 4.6414 lượt bình chọn)

  9,599 lượt xem
 • EquipZ mod for Minecraft logo

  September 20, 2020

  EquipZ Mod 1.16.3, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  16 votes, average: 3.50 out of 516 votes, average: 3.50 out of 516 votes, average: 3.50 out of 516 votes, average: 3.50 out of 516 votes, average: 3.50 out of 5 (Đánh giá: 3.5016 lượt bình chọn)

  6,679 lượt xem
 • Hwyla mod for minecraft logo

  September 4, 2020

  Hwyla mod 1.16.2, 1.15.2 dành cho Minecraft là một mod cung cấp thông tin của các block xuất hiện, tồn tại hoặc được đặt ra... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  2,962 lượt xem
 • Healing Campfire mod for Minecraft logo

  September 1, 2020

  Healing Campfire Mod 1.16.2, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  1 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.001 lượt bình chọn)

  424 lượt xem
 • grave-stone-00

  September 1, 2020

  GraveStone Mod 1.16.2, 1.15.2 là một mod khá thú vị. Bạn đã bao giờ, trong lúc đang khai thác resource, một con creeper bắt gặp... 

  7 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.007 lượt bình chọn)

  5,103 lượt xem
 • Fast Tool Switching mod for Minecraft logo

  August 28, 2020

  Fast Tool Switching Mod 1.16.2, 1.15.2. Combat Update là một cái tên được đặt cho một phiên bản cập nhật khá lớn của Minecraft... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  299 lượt xem
 • EXP Bottling mod for Minecraft logo

  August 26, 2020

  EXP Bottling Mod 1.16.2, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  1 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.001 lượt bình chọn)

  725 lượt xem
 • Diggus Maximus mod for Minecraft logo

  August 22, 2020

  Diggus Maximus Mod 1.16.2, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.003 lượt bình chọn)

  2,119 lượt xem
 • Colorful Campfire Smoke mod for Minecraft logo

  August 17, 2020

  Colorful Campfire Smoke Mod 1.16.2, 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho... 

  2 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.502 lượt bình chọn)

  225 lượt xem
 • Better Respawn mod for Minecraft logo

  August 14, 2020

  Better Respawn Mod 1.16.2, 1.15.2 là một mod nhỏ với tính năng rất đơn giản. Nếu như bạn chết, Better Respawn sẽ hồi sinh bạn... 

  0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (Đánh giá: 0.000 lượt bình chọn)

  362 lượt xem