You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.15.1 Mods

 • Fabric API mod for Minecraft logo

  May 30, 2021

  Fabric API Mod 1.17/1.16.5 cho Minecraft là một core library mod được lập trình bởi đội ngũ phát triển Fabric (một mod loader cho... 

  10 votes, average: 4.50 out of 510 votes, average: 4.50 out of 510 votes, average: 4.50 out of 510 votes, average: 4.50 out of 510 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.5010 lượt bình chọn)

  5,985 lượt xem
 • EquipZ mod for Minecraft logo

  September 20, 2020

  EquipZ Mod 1.16.3/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản... 

  11 votes, average: 3.55 out of 511 votes, average: 3.55 out of 511 votes, average: 3.55 out of 511 votes, average: 3.55 out of 511 votes, average: 3.55 out of 5 (Đánh giá: 3.5511 lượt bình chọn)

  5,062 lượt xem
 • Hwyla mod for minecraft logo

  September 4, 2020

  Hwyla mod 1.16.2/1.15.2 dành cho Minecraft là một mod cung cấp thông tin của các block xuất hiện, tồn tại hoặc được đặt ra... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  2,766 lượt xem
 • Healing Campfire mod for Minecraft logo

  September 1, 2020

  Healing Campfire Mod 1.16.2/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  1 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.001 lượt bình chọn)

  352 lượt xem
 • grave-stone-00

  September 1, 2020

  GraveStone Mod 1.16.2/1.15.2 là một mod khá thú vị. Bạn đã bao giờ, trong lúc đang khai thác resource, một con creeper bắt gặp bạn,... 

  7 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 57 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.007 lượt bình chọn)

  4,613 lượt xem
 • Fast Tool Switching mod for Minecraft logo

  August 28, 2020

  Fast Tool Switching Mod 1.16.2/1.15.2. Combat Update là một cái tên được đặt cho một phiên bản cập nhật khá lớn của Minecraft... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  235 lượt xem
 • EXP Bottling mod for Minecraft logo

  August 26, 2020

  EXP Bottling Mod 1.16.2/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  1 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.001 lượt bình chọn)

  589 lượt xem
 • Diggus Maximus mod for Minecraft logo

  August 22, 2020

  Diggus Maximus Mod 1.16.2/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  2 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.002 lượt bình chọn)

  1,139 lượt xem
 • Colorful Campfire Smoke mod for Minecraft logo

  August 17, 2020

  Colorful Campfire Smoke Mod 1.16.2/1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  1 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 51 vote, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.001 lượt bình chọn)

  186 lượt xem
 • Better Respawn mod for Minecraft logo

  August 14, 2020

  Better Respawn Mod 1.16.2/1.15.2 là một mod nhỏ với tính năng rất đơn giản. Nếu như bạn chết, Better Respawn sẽ hồi sinh bạn... 

  0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (Đánh giá: 0.000 lượt bình chọn)

  281 lượt xem