You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.12 Mods

 • Botania Unofficial mod logo

  December 28, 2018

  Botania Mod 1.12.2/1.11.2 là một mod lớn có phong cách rất riêng, thay vì chỉ tập trung vào công nghệ điện năng như Industrial... 

  8 votes, average: 4.50 out of 58 votes, average: 4.50 out of 58 votes, average: 4.50 out of 58 votes, average: 4.50 out of 58 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.508 lượt bình chọn)

  5,368 lượt xem
 • reborn storage mod for minecraft logo

  December 28, 2018

  Reborn Storage mod 1.12.2/1.11.2 dành cho Minecraft là một addon mod được lập trình và thiết kế bởi modmuss50 để hoạt động hỗ... 

  2 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.002 lượt bình chọn)

  1,741 lượt xem
 • Morpheus Mod 01

  December 28, 2018

  Morpheus Mod 1.12.2/1.11.2 là một mod dành riêng cho Minecraft server, nó cho phép các player trong cùng một server có thể bỏ phiếu để... 

  3 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 53 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.003 lượt bình chọn)

  2,656 lượt xem
 • Just-Enough-Items-Logo

  December 28, 2018

  Just Enough Items Mod 1.12.2/1.11.2 (JEI) là một mod hữu ích dành cho người chơi giúp người chơi có thể dễ tìm item và công thức... 

  150 votes, average: 4.52 out of 5150 votes, average: 4.52 out of 5150 votes, average: 4.52 out of 5150 votes, average: 4.52 out of 5150 votes, average: 4.52 out of 5 (Đánh giá: 4.52150 lượt bình chọn)

  116,056 lượt xem
 • Real Time Chat Translation Mod for Minecraft Logo

  December 28, 2018

  Real Time Chat Translation Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft là một mod vô cùng tuyệt vời dành cho những người chơi muốn giao tiếp với... 

  5 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 5 (Đánh giá: 4.205 lượt bình chọn)

  2,036 lượt xem
 • Loading Profiler Mod for Minecraft Logo

  December 28, 2018

  Loading Profiler Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft là một mod bổ trợ nhỏ với tính năng chính là ghi chép thời gian load của các mod... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  808 lượt xem
 • Flesh2Leather Mod for Minecraft Logo

  December 27, 2018

  Flesh2Leather Mod cho phép người chơi chuyển đổi giữa leather và rotten flesh chỉ bằng 2 công thức đơn giản. Nói đến rotten... 

  4 votes, average: 4.25 out of 54 votes, average: 4.25 out of 54 votes, average: 4.25 out of 54 votes, average: 4.25 out of 54 votes, average: 4.25 out of 5 (Đánh giá: 4.254 lượt bình chọn)

  946 lượt xem
 • Keeping Inventory Mod for minecraft logo

  December 27, 2018

  Keeping Inventory Mod sẽ tự động thiết lập chế độ không rớt đồ khi người chơi chết, tắt hệ thống phá hoại block của... 

  5 votes, average: 3.80 out of 55 votes, average: 3.80 out of 55 votes, average: 3.80 out of 55 votes, average: 3.80 out of 55 votes, average: 3.80 out of 5 (Đánh giá: 3.805 lượt bình chọn)

  2,888 lượt xem
 • Machine power craft mod for minecraft logo

  December 27, 2018

  Machine Power Craft Mod thêm vào game vài loại máy phát điện cùng vài loại máy móc để người chơi sử dụng vào các công việc... 

  2 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.502 lượt bình chọn)

  1,113 lượt xem
 • rope bridge mod for minecraft logo

  December 27, 2018

  Rope Bridge Mod cho phép người chơi xây dựng cầu dây treo bằng công cụ hoặc bằng lệnh để có thể di chuyển giữa các khu... 

  4 votes, average: 3.25 out of 54 votes, average: 3.25 out of 54 votes, average: 3.25 out of 54 votes, average: 3.25 out of 54 votes, average: 3.25 out of 5 (Đánh giá: 3.254 lượt bình chọn)

  2,053 lượt xem