You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.12.2 Mods

 • Replanting Crops mod for Minecraft logo

  3 days ago

  Replanting Crops Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft... 

  0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (Đánh giá: 0.000 lượt bình chọn)

  94 lượt xem
 • YABM mod for Minecraft logo

  5 days ago

  YABM Mod 1.14.4/1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản... 

  2 votes, average: 3.00 out of 52 votes, average: 3.00 out of 52 votes, average: 3.00 out of 52 votes, average: 3.00 out of 52 votes, average: 3.00 out of 5 (Đánh giá: 3.002 lượt bình chọn)

  323 lượt xem
 • XP Matters mod for Minecraft logo

  5 days ago

  XP Matters Mod 1.12.2 là một mod sẽ làm cho điểm kinh nghiệm của bạn trở nên quan trọng hơn bao giờ hết! Bình thường, điểm... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  141 lượt xem
 • Superior Shields mod for Minecraft logo

  6 days ago

  Superior Shields Mod 1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay minh sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (Đánh giá: 0.000 lượt bình chọn)

  150 lượt xem
 • GenesisCore mod for Minecraft logo

  1 week ago

  GenesisCore Mod 1.15.2/1.14.4 thêm vào Minecraft một số loại nguyên liệu chế tạo mới gọi là Shard. Từ các loại Shard này, bạn... 

  3 votes, average: 4.00 out of 53 votes, average: 4.00 out of 53 votes, average: 4.00 out of 53 votes, average: 4.00 out of 53 votes, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.003 lượt bình chọn)

  534 lượt xem
 • Gaia Dimension mod for Minecraft logo

  1 week ago

  Gaia Dimension Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đên với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  213 lượt xem
 • Pixelmon mod logo

  2 weeks ago

  Pixelmon Mod 1.12.2/1.10.2 (Chơi Pokemon GO trong Minecraft) – Bộ mod vĩ đại nổi tiếng từ khi Minecraft bắt đầu nổi tiếng cho tới... 

  998 votes, average: 4.53 out of 5998 votes, average: 4.53 out of 5998 votes, average: 4.53 out of 5998 votes, average: 4.53 out of 5998 votes, average: 4.53 out of 5 (Đánh giá: 4.53998 lượt bình chọn)

  155,976 lượt xem
 • Lucky Ore mod for Minecraft logo

  2 weeks ago

  Lucky Ore Mod 1.15.2/1.14.4 là một mod nhỏ và đơn giản cho Minecraft. Nó thêm vào Minecraft một loại khoáng sản mới có tên là... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  714 lượt xem
 • Simply Trash mod for Minecraft logo

  2 weeks ago

  Simply Trash Mod 1.14.4/1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên... 

  0 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 50 votes, average: 0.00 out of 5 (Đánh giá: 0.000 lượt bình chọn)

  181 lượt xem
 • Forgiving Void mod for minecraft logo

  3 weeks ago

  Forgiving Void Mod cho Minecraft 1.15.2/1.14.4 tái lập trình lại cơ chế của Void – Một không gian trống rỗng nằm dưới nền bedrock... 

  4 votes, average: 2.75 out of 54 votes, average: 2.75 out of 54 votes, average: 2.75 out of 54 votes, average: 2.75 out of 54 votes, average: 2.75 out of 5 (Đánh giá: 2.754 lượt bình chọn)

  2,057 lượt xem