You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.11 Resource Packs

 • Smooth-Realistic-LOGO

  November 20, 2016

  Smooth Realistic Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một resource pack đi theo trường phái realistic, một xu hướng resource pack khá lâu đời.... 

  10 votes, average: 4.30 out of 510 votes, average: 4.30 out of 510 votes, average: 4.30 out of 510 votes, average: 4.30 out of 510 votes, average: 4.30 out of 5 (Đánh giá: 4.3010 lượt bình chọn)

  3,285 lượt xem
 • sapixcraft-00

  November 20, 2016

  Sapixcraft Original Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một bộ pack lấy cảm hứng từ nhiều bộ resource pack nổi tiếng như bộ Sphax PureBDcraft... 

  30 votes, average: 4.53 out of 530 votes, average: 4.53 out of 530 votes, average: 4.53 out of 530 votes, average: 4.53 out of 530 votes, average: 4.53 out of 5 (Đánh giá: 4.5330 lượt bình chọn)

  15,599 lượt xem
 • Lithos Core Resource Pack Logo

  November 20, 2016

  Lithos Core Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một resourcepack trung thành với phong cách cơ bản của Minecraft, với những Block bạn sẽ... 

  5 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 5 (Đánh giá: 4.205 lượt bình chọn)

  3,620 lượt xem
 • Serene HD Resource Pack 01

  November 13, 2016

  Đúng như tên gọi của mình, Serene HD Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một trong những gói chú trọng vào việc nâng cấp hình ảnh... 

  22 votes, average: 4.55 out of 522 votes, average: 4.55 out of 522 votes, average: 4.55 out of 522 votes, average: 4.55 out of 522 votes, average: 4.55 out of 5 (Đánh giá: 4.5522 lượt bình chọn)

  8,088 lượt xem
 • SummerFields Resource Pack Logo

  November 13, 2016

  SummerFields Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một trong những gói cổ xưa nhất của Minecraft mà vẫn đang hoạt động cho đến ngày... 

  4 votes, average: 4.00 out of 54 votes, average: 4.00 out of 54 votes, average: 4.00 out of 54 votes, average: 4.00 out of 54 votes, average: 4.00 out of 5 (Đánh giá: 4.004 lượt bình chọn)

  1,892 lượt xem
 • Lively Default Resource pack Logo

  November 13, 2016

  Lively Default resource pack 1.11.2/1.10.2 là một gói mặc định, đúng như tên gọi của mình, nó làm cho thế giới Minecraft của... 

  22 votes, average: 4.36 out of 522 votes, average: 4.36 out of 522 votes, average: 4.36 out of 522 votes, average: 4.36 out of 522 votes, average: 4.36 out of 5 (Đánh giá: 4.3622 lượt bình chọn)

  24,999 lượt xem
 • doku-00

  November 9, 2016

  Dokucraft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một bộ Resource Pack gồm ba bộ khác nhau, mỗi bộ mang lại cho bạn một cảm giác và phong... 

  3 votes, average: 3.67 out of 53 votes, average: 3.67 out of 53 votes, average: 3.67 out of 53 votes, average: 3.67 out of 53 votes, average: 3.67 out of 5 (Đánh giá: 3.673 lượt bình chọn)

  2,029 lượt xem
 • john-smith-00

  November 9, 2016

  John Smith Legacy Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một bộ giao diện có nhiệm vụ thay đổi và nâng cấp hình ảnh của tất cả các... 

  5 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 55 votes, average: 4.20 out of 5 (Đánh giá: 4.205 lượt bình chọn)

  3,474 lượt xem
 • chromahills-00

  November 9, 2016

  Bạn thích những Resource Pack mang phong cách RPG, nhưng những Resource Pack RPG khác hơi quá tăm tối, nghiêm túc mà bạn thì lại... 

  9 votes, average: 4.56 out of 59 votes, average: 4.56 out of 59 votes, average: 4.56 out of 59 votes, average: 4.56 out of 59 votes, average: 4.56 out of 5 (Đánh giá: 4.569 lượt bình chọn)

  7,245 lượt xem
 • Pokemon GO PvP Resource Pack for Minecraft Logo

  November 6, 2016

  Pokemon GO PvP Resource Pack cho Minecraft mang chủ đề Pokemon GO, các vũ khí và item sẽ được vẽ lại một chút cho giống với những... 

  25 votes, average: 4.04 out of 525 votes, average: 4.04 out of 525 votes, average: 4.04 out of 525 votes, average: 4.04 out of 525 votes, average: 4.04 out of 5 (Đánh giá: 4.0425 lượt bình chọn)

  12,161 lượt xem