You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.11 Resource Packs

 • BufyCraft resourcepack for minecraft logo

  April 2, 2017

  BufyCraft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên chất lượng cao được thiết kế bởi Designer bufy, hay còn... 

  141 votes, average: 4.56 out of 5141 votes, average: 4.56 out of 5141 votes, average: 4.56 out of 5141 votes, average: 4.56 out of 5141 votes, average: 4.56 out of 5 (Đánh giá: 4.56141 lượt bình chọn)

  51,323 lượt xem
 • ZeCraft Resource Pack Logo

  April 2, 2017

  ZeCraft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft được thiết kế bởi DelTaz, một designer trẻ tuổi rất tài năng, gói tài nguyên... 

  53 votes, average: 4.62 out of 553 votes, average: 4.62 out of 553 votes, average: 4.62 out of 553 votes, average: 4.62 out of 553 votes, average: 4.62 out of 5 (Đánh giá: 4.6253 lượt bình chọn)

  25,511 lượt xem
 • Parfait Realistic Resource Pack Logo

  March 5, 2017

  Parfait Realistic Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một pack đẹp như thật đúng như cái tên của nó (Parfait nghĩa là đẹp... 

  66 votes, average: 4.56 out of 566 votes, average: 4.56 out of 566 votes, average: 4.56 out of 566 votes, average: 4.56 out of 566 votes, average: 4.56 out of 5 (Đánh giá: 4.5666 lượt bình chọn)

  33,637 lượt xem
 • Serinity HD Resource Pack for Minecraft Logo

  March 5, 2017

  Serinity HD Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên có kết cấu đẹp, tất cả các yếu tố được kết hợp... 

  133 votes, average: 4.66 out of 5133 votes, average: 4.66 out of 5133 votes, average: 4.66 out of 5133 votes, average: 4.66 out of 5133 votes, average: 4.66 out of 5 (Đánh giá: 4.66133 lượt bình chọn)

  53,438 lượt xem
 • Animated Armors PvP Resource Pack Logo

  March 5, 2017

  Gần đây thì nhu cầu về PvP Resource Pack ngày càng tăng cao, các bản pack này rất được ưa chuộng ở các server UHC (Ultra Hardcore),... 

  80 votes, average: 4.66 out of 580 votes, average: 4.66 out of 580 votes, average: 4.66 out of 580 votes, average: 4.66 out of 580 votes, average: 4.66 out of 5 (Đánh giá: 4.6680 lượt bình chọn)

  49,219 lượt xem
 • Max FPS PvP Resource Pack Logo

  March 4, 2017

  Gần đây thì những resouce pack phục vụ cho PvP đang rất được ưa chuộng, một phần vì vũ khí trong những pack đó được... 

  55 votes, average: 4.38 out of 555 votes, average: 4.38 out of 555 votes, average: 4.38 out of 555 votes, average: 4.38 out of 555 votes, average: 4.38 out of 5 (Đánh giá: 4.3855 lượt bình chọn)

  39,487 lượt xem
 • Infinite PvP 3D Resource Pack Logo

  March 4, 2017

  Infinite PvP 3D Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một gói tài nguyên mới được ra mắt gần đây và nhận được sự đón nhận nồng... 

  90 votes, average: 4.61 out of 590 votes, average: 4.61 out of 590 votes, average: 4.61 out of 590 votes, average: 4.61 out of 590 votes, average: 4.61 out of 5 (Đánh giá: 4.6190 lượt bình chọn)

  56,498 lượt xem
 • Optifine-HD-Logo

  March 2, 2017

  Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá... 

  434 votes, average: 4.70 out of 5434 votes, average: 4.70 out of 5434 votes, average: 4.70 out of 5434 votes, average: 4.70 out of 5434 votes, average: 4.70 out of 5 (Đánh giá: 4.70434 lượt bình chọn)

  156,422 lượt xem
 • OasisCraft resourcepack for minecraft logo

  February 18, 2017

  Oasis Craft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một Resource Pack được thiết kế theo chủ đề ốc đảo được thiết kế... 

  35 votes, average: 4.20 out of 535 votes, average: 4.20 out of 535 votes, average: 4.20 out of 535 votes, average: 4.20 out of 535 votes, average: 4.20 out of 5 (Đánh giá: 4.2035 lượt bình chọn)

  17,473 lượt xem
 • SimplySharp Resource Pack for Minecraft Logo

  February 13, 2017

  Simply Sharp Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên có phong cách hoạt hình với những texture có màu sắc tươi... 

  10 votes, average: 4.90 out of 510 votes, average: 4.90 out of 510 votes, average: 4.90 out of 510 votes, average: 4.90 out of 510 votes, average: 4.90 out of 5 (Đánh giá: 4.9010 lượt bình chọn)

  13,637 lượt xem