You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.11 Resource Packs

 • Optifine-HD-Logo

  December 5, 2019

  Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá... 

  597 votes, average: 4.67 out of 5597 votes, average: 4.67 out of 5597 votes, average: 4.67 out of 5597 votes, average: 4.67 out of 5597 votes, average: 4.67 out of 5 (Đánh giá: 4.67597 lượt bình chọn)

  241,719 lượt xem
 • BufyCraft resourcepack for minecraft logo

  April 2, 2017

  BufyCraft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên chất lượng cao được thiết kế bởi Designer bufy, hay còn... 

  187 votes, average: 4.37 out of 5187 votes, average: 4.37 out of 5187 votes, average: 4.37 out of 5187 votes, average: 4.37 out of 5187 votes, average: 4.37 out of 5 (Đánh giá: 4.37187 lượt bình chọn)

  70,010 lượt xem
 • ZeCraft Resource Pack Logo

  April 2, 2017

  ZeCraft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft được thiết kế bởi DelTaz, một designer trẻ tuổi rất tài năng, gói tài nguyên... 

  66 votes, average: 4.50 out of 566 votes, average: 4.50 out of 566 votes, average: 4.50 out of 566 votes, average: 4.50 out of 566 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.5066 lượt bình chọn)

  35,398 lượt xem
 • Parfait Realistic Resource Pack Logo

  March 5, 2017

  Parfait Realistic Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một pack đẹp như thật đúng như cái tên của nó (Parfait nghĩa là đẹp... 

  82 votes, average: 4.52 out of 582 votes, average: 4.52 out of 582 votes, average: 4.52 out of 582 votes, average: 4.52 out of 582 votes, average: 4.52 out of 5 (Đánh giá: 4.5282 lượt bình chọn)

  44,603 lượt xem
 • Serinity HD Resource Pack for Minecraft Logo

  March 5, 2017

  Serinity HD Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên có kết cấu đẹp, tất cả các yếu tố được kết hợp... 

  169 votes, average: 4.58 out of 5169 votes, average: 4.58 out of 5169 votes, average: 4.58 out of 5169 votes, average: 4.58 out of 5169 votes, average: 4.58 out of 5 (Đánh giá: 4.58169 lượt bình chọn)

  72,977 lượt xem
 • Animated Armors PvP Resource Pack Logo

  March 5, 2017

  Gần đây thì nhu cầu về PvP Resource Pack ngày càng tăng cao, các bản pack này rất được ưa chuộng ở các server UHC (Ultra Hardcore),... 

  111 votes, average: 4.59 out of 5111 votes, average: 4.59 out of 5111 votes, average: 4.59 out of 5111 votes, average: 4.59 out of 5111 votes, average: 4.59 out of 5 (Đánh giá: 4.59111 lượt bình chọn)

  67,501 lượt xem
 • Max FPS PvP Resource Pack Logo

  March 4, 2017

  Gần đây thì những resouce pack phục vụ cho PvP đang rất được ưa chuộng, một phần vì vũ khí trong những pack đó được... 

  82 votes, average: 4.30 out of 582 votes, average: 4.30 out of 582 votes, average: 4.30 out of 582 votes, average: 4.30 out of 582 votes, average: 4.30 out of 5 (Đánh giá: 4.3082 lượt bình chọn)

  58,774 lượt xem
 • Infinite PvP 3D Resource Pack Logo

  March 4, 2017

  Infinite PvP 3D Resource Pack 1.11.2/1.10.2 là một gói tài nguyên mới được ra mắt gần đây và nhận được sự đón nhận nồng... 

  120 votes, average: 4.52 out of 5120 votes, average: 4.52 out of 5120 votes, average: 4.52 out of 5120 votes, average: 4.52 out of 5120 votes, average: 4.52 out of 5 (Đánh giá: 4.52120 lượt bình chọn)

  77,230 lượt xem
 • OasisCraft resourcepack for minecraft logo

  February 18, 2017

  Oasis Craft Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một Resource Pack được thiết kế theo chủ đề ốc đảo được thiết kế... 

  45 votes, average: 4.11 out of 545 votes, average: 4.11 out of 545 votes, average: 4.11 out of 545 votes, average: 4.11 out of 545 votes, average: 4.11 out of 5 (Đánh giá: 4.1145 lượt bình chọn)

  22,960 lượt xem
 • SimplySharp Resource Pack for Minecraft Logo

  February 13, 2017

  Simply Sharp Resource Pack 1.11.2/1.10.2 cho Minecraft là một gói tài nguyên có phong cách hoạt hình với những texture có màu sắc tươi... 

  13 votes, average: 4.92 out of 513 votes, average: 4.92 out of 513 votes, average: 4.92 out of 513 votes, average: 4.92 out of 513 votes, average: 4.92 out of 5 (Đánh giá: 4.9213 lượt bình chọn)

  17,871 lượt xem