You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Minecraft 1.11.2 Resource Packs

 • Optifine-HD-Logo

  November 2, 2020

  Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá... 

  646 votes, average: 4.67 out of 5646 votes, average: 4.67 out of 5646 votes, average: 4.67 out of 5646 votes, average: 4.67 out of 5646 votes, average: 4.67 out of 5 (Đánh giá: 4.67646 lượt bình chọn)

  298,905 lượt xem
 • JEI Integration Mod for Minecraft Logo

  October 4, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review JEI Integration Mod 1.16.3, 1.15.2. JEI Integration Mod là một mod bổ sung cho Just Enough Items Mod (còn... 

  1 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 51 vote, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.001 lượt bình chọn)

  2,331 lượt xem
 • Bookshelf Mod for Minecraft Logo

  September 12, 2020

  Bookshelf Mod 1.16.3, 1.15.2 cho Minecraft bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của tác giả (bắt buộc phải cài đặt để... 

  6 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 56 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.006 lượt bình chọn)

  7,933 lượt xem
 • Cyclic Mod for Minecraft Logo

  August 22, 2020

  Cyclic Mod cho Minecraft là một bộ sưu tập những item hoàn toàn mới tinh với công dụng khác nhau được thêm vào game để tăng... 

  7 votes, average: 4.14 out of 57 votes, average: 4.14 out of 57 votes, average: 4.14 out of 57 votes, average: 4.14 out of 57 votes, average: 4.14 out of 5 (Đánh giá: 4.147 lượt bình chọn)

  7,266 lượt xem
 • OfflineSkins Mod for Minecraft Logo

  August 9, 2020

  OfflineSkins Mod 1.16.1, 1.15.2 cho Minecraft của tác giả ZlainSama sẽ giúp các bạn hiển thị skin của mình ngay cả khi đang chơi... 

  44 votes, average: 4.30 out of 544 votes, average: 4.30 out of 544 votes, average: 4.30 out of 544 votes, average: 4.30 out of 544 votes, average: 4.30 out of 5 (Đánh giá: 4.3044 lượt bình chọn)

  23,462 lượt xem
 • ItemZoom Mod for minecraft logo

  July 26, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review ItemZoom Mod 1.16.1, 1.15.2. ItemZoom Mod sẽ cho phép người chơi xem phiên bản phóng to của block... 

  13 votes, average: 4.54 out of 513 votes, average: 4.54 out of 513 votes, average: 4.54 out of 513 votes, average: 4.54 out of 513 votes, average: 4.54 out of 5 (Đánh giá: 4.5413 lượt bình chọn)

  6,314 lượt xem
 • Iron Furnaces Mod for Minecraft Logo

  July 26, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review Iron Furnaces Mod 1.16.1, 1.15.2. Iron Furnaces Mod sẽ thêm vào game nhiều loại furnace khác nhau... 

  20 votes, average: 4.95 out of 520 votes, average: 4.95 out of 520 votes, average: 4.95 out of 520 votes, average: 4.95 out of 520 votes, average: 4.95 out of 5 (Đánh giá: 4.9520 lượt bình chọn)

  7,110 lượt xem
 • Initial Inventory mod for minecraft logo

  July 25, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review Intial Inventory Mod 1.16.1, 1.15.2. Intial Inventory mod dành cho Minecraft là một mod được lập... 

  2 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.502 lượt bình chọn)

  2,104 lượt xem
 • Better Than Mending Mod for Minecraft Logo

  July 7, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review Better Than Mending Mod 1.16.1, 1.15.2. Better Than Mending Mod sẽ cho phép bạn sửa item sử dụng... 

  2 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 52 votes, average: 5.00 out of 5 (Đánh giá: 5.002 lượt bình chọn)

  2,456 lượt xem
 • Corail Pillar Mod for Minecraft Logo

  February 24, 2020

  Chào mừng bạn đến với bài review Corail Pillar Mod 1.12.2, 1.11.2. Corail Pillar Mod thêm vào game các loại block dùng trong trang trí... 

  2 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 52 votes, average: 4.50 out of 5 (Đánh giá: 4.502 lượt bình chọn)

  1,566 lượt xem