TorchBowMod Mod 1.13.2/1.12.2. TorchBowMod thêm vào Minecraft một loại vũ khí mới tên là TorchBow.

TorchBowMod mod for Minecraft logo

TorchBow là chiếc cung bắn ra đuốc. Nó được chế tạo từ việc ghép một chiếc cung tên bình thường với Flint and Steel. TorchBow trông khá giống với Bow bình thường nhưng nó có một vệt màu vàng nhỏ ở giữa thân cung. TorchBow vì bắn ra Torch nên sử dụng Torch làm đạn chứ không phải cung tên như bình thường.

TorchBowMod mod for Minecraft (2) TorchBowMod mod for Minecraft (3) TorchBowMod mod for Minecraft (4) TorchBowMod mod for Minecraft (5)

Cách sử dụng TorchBow cũng giống như một chiếc cung bình thường. Đầu tiên bạn sẽ cần có Torch trong hòm đồ của bạn để sử dụng nó. Sau đó, bạn chỉ cần giương cung lên, ngắm và bắn thôi! TorchBow khi bắn hiển nhiên là sẽ bắn ra Torch rồi. Nhưng điều thù vị là khi bạn bắn nó vào block mà torch có thể được đặt lên từ nó sẽ tự động đặt Torch vào block đó. TorchBow có thể được sử dụng làm một chiếc cung “mở đường” hay soi sáng. Thế nhưng, bạn cũng có thể sử dụng TorchBow để tiêu diệt đối thủ của bạn. Nếu bạn bắn trúng sinh vật sử dụng TorchBow thì nó sẽ thiêu đốt sinh vật đó.

TorchBowMod mod for Minecraft (6) TorchBowMod mod for Minecraft (7) TorchBowMod mod for Minecraft (8) TorchBowMod mod for Minecraft (9)

TorchBowMod là một mod cho cả Minecraft phiên bản 1.12.2 và 1.7.10 nữa thế nhưng ở phiên bản 1.13.2, bạn có thể chế tạo một vật phẩm đặc biệt tên là MultiTorch. MultiTorch là 9 cây Torch hợp lại. MultiTorch có thể được sử dụng để làm đạn cho TorchBow và khi bắn sẽ bắn ra 9 cây Torch cùng một lúc!

TorchBowMod mod for Minecraft (10) TorchBowMod mod for Minecraft (11) TorchBowMod mod for Minecraft (12) TorchBowMod mod for Minecraft (13) TorchBowMod mod for Minecraft (14) TorchBowMod mod for Minecraft (15) TorchBowMod mod for Minecraft (16) TorchBowMod mod for Minecraft (17) TorchBowMod mod for Minecraft (18) TorchBowMod mod for Minecraft (19) TorchBowMod mod for Minecraft (20) TorchBowMod mod for Minecraft (21) TorchBowMod mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt TorchBowMod Mod 1.13.2/1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, TorchBowMod-1.13.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về TorchBowMod Mod 1.13.2/1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.13.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.7.10