Topography Mod 1.12.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình muốn giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.12.2 tên là Topography.

Typography mod for Minecraft logo

Topography là một mod được thiết kế cho những người làm modpack (modpack developer) khả năng tạo một thế giới thích hợp cho modpack của họ qua một hệ thống script.

(Topography is a mod designed to allow modpack developers the ability to create custom defined dimensions for their modpacks using a scripting system. Custom terrain generators, skyboxes, spawn structures, world presets and more are available.)

Những tính năng hiện tại của mod:

Generators:

 • Sky Island Terrain Generator
 • Overworld Generator
 • Scattered Block Generator
 • Fluid Pocket Generator
 • Hanging Crystal Generator
 • Deformed Sphere Generator
 • Cell Noise Generator
 • Layer Generator
 • Ice and Snow Generator
 • Biome Block Replacement Generator
 • Vanilla Fire Generator
 • Vanilla Lava Pocket Generator
 • Vanilla Glowstone Generator
 • Vanilla Quartz Generator
 • Vanilla Decoration Generator
 • Vanilla Animal Generator
 • Vanilla Cave Generator
 • Vanilla Ravine Generator
 • Vanilla Lake Generator
 • Vanilla Dungeon Generator

Topography mod for Minecraft (3) Topography mod for Minecraft (4) Topography mod for Minecraft (5) Topography mod for Minecraft (6) Topography mod for Minecraft (7)