Tinkers’ Addons Mod cho Minecraft là một mod addon sử dụng kết hợp cùng mod nổi tiếng về chế tạo công cụ, vũ khí và kim hoàn Tinkers’ Construct. Để sử dụng được Tinkers’ Addons người chơi bắt buộc phải cài đặt cùng với mod Tinkers’ Construct để mod sử dụng những dữ liệu cơ bản của Tinkers’ Construct và hoạt động ổn định. Nếu bạn là người có hứng thú