Tech Reborn Mod 1.15.2/1.14.4 là một mod máy móc và kỹ thuật công nghệ cao có format tương tự với các mod công nghệ khác như IndustrialCraft2, Thermal Expansion hay MineFactory. Tech Reborn thường xuyên được sử dụng trong các modpack nổi tiếng về máy móc và phát triển công nghệ như những modpack của Feed The Beast, modpack All The Mods,… Được sử dụng để tăng độ khó cho các mod liên quan đến máy móc khác bằng cách thay đổi các công thức đơn giản, bắt buộc người chơi sẽ phải sử dụng các nguyên liệu khó tìm hơn.

Tech Reborn Mod cho Minecraft logo

Tech Reborn là một mod máy móc và kỹ thuật công nghệ cao có format tương tự với các mod công nghệ khác như IndustrialCraft2, Thermal Expansion hay MineFactory. Tech Reborn thường xuyên được sử dụng trong các modpack nổi tiếng về máy móc và phát triển công nghệ như những modpack của Feed The Beast, modpack All The Mods,… Được sử dụng để tăng độ khó cho các mod liên quan đến máy móc khác bằng cách thay đổi các công thức đơn giản, bắt buộc người chơi sẽ phải sử dụng các nguyên liệu khó tìm hơn.

Tech Reborn Mod cho Minecraft 01

Tech Reborn Mod cho Minecraft 02

Với rất nhiều chỉnh sửa và thay đổi trong mã nguồn, cơ chế cũng như cân bằng chỉ số hoạt động của các loại máy móc được đưa vào Tech-Reborn, Tech-Reborn hiện nay có thể tương thích và hoạt động ổn định với rất nhiều các mod khác, đó cũng chính là một trong những lý do mà Tech Reborn rất được ưa thích trong việc  sử dụng tích hợp trong các Modpack về máy móc. Tech Reborn yêu cầu Forge Mod Loader, Minecraft phiên bản 1.7.10/1.8.9/1.9.4/1.10.2, tuy nhiên phiên bản 1.7.10, 1.8.9 và 1.9.4 không còn được hỗ trợ nữa.

TechReborn mod for minecraft 03

TechReborn mod for minecraft 04

Hướng dẫn cài đặt Tech Reborn Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Tech-Reborn.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Tech-Reborn vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Tech Reborn Mod 1.15.2/1.14.4

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

DownloadTải về phiên bản 1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Fabric: Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Fabbric: Tải về phiên bản 1.15.1

Download > Fabbric: Tải về phiên bản 1.15.2