Sulfur Torches Mod 1.12.2 thêm vào Minecraft 2 loại Đuốc (Torch) mới cho Minecraft!

Sulfur Torches mod for Minecraft logo

Đầu tiên là Sulfur Torch (Đuốc Lưu Huỳnh). Sulfur Torch có công thức chế tạo giống một cây đuốc bình thường nhưng thay Coal thành Blaze Powder (Bạn cũng sẽ được 4 cây đuốc một lần chế tạo). Khác với cây đuốc bình thường, Sulfur Torch có màu xanh và độ sáng của nó đạt cấp 15 so với cấp độ 14 của đuốc. Tức, một cây Sulfur Torch sẽ sáng bằng Glowstone, Sea Lantern, hay Redstone Lamp,… Sulfur Torch thỉnh thoảng sẽ còn rơi ra Sulfur Goo! Sulfur Goo có tác dụng giống như Red Dye, nó cũng có thể được sử dụng làm Bone Meal nữa.

Sulfur Torches mod for Minecraft (1) Sulfur Torches mod for Minecraft (2) Sulfur Torches mod for Minecraft (3) Sulfur Torches mod for Minecraft (10) Sulfur Torches mod for Minecraft (11) Sulfur Torches mod for Minecraft (12)

Cây đuốc thứ hai của mod là Metal Torch (Đuốc Kim Loại). Metal Torch được chế tạo từ Sulfur Torch và Iron Nugget. Metal Torch giống với Sulfur Torch. Nó có màu xanh và độ sáng cấp 15 nhưng Metal Torch không rơi ra Sulfur Goo. Phần thân của Metal Torch cũng có màu sắc khác với Sulfur Torch!

Sulfur Torches là một mod rất đơn giản nhưng nó làm tăng được tính đa dạng cho Minecraft. Từ giờ, bạn sẽ không phải dùng một loại đuốc nữa mà có thể thay thế bằng 2 loại đuốc mới của mod!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Sulfur Torches mod for Minecraft (4) Sulfur Torches mod for Minecraft (5) Sulfur Torches mod for Minecraft (6) Sulfur Torches mod for Minecraft (7) Sulfur Torches mod for Minecraft (8) Sulfur Torches mod for Minecraft (9)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Sulfur Torches Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Fairy Lights.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Sulfur Torches Mod 1.12.2/1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2