Sulfur And Potassium Mod 1.13.2/1.12.2. TNT là một block khá là thú vị ở trong Minecraft phải không các bạn?

Sulfur and Potassium mod for Minecraft logo

TNT chính xác là một quả bom. Mục đích chính của nó là được sử dụng để cho nổ tung mọi thứ. Nhưng nó còn được sử dụng với nhiều mục đích khác nữa. Nhiều người sử dụng nó để đào một cách nhanh chóng. Nhiều người xây một chiếc máy bắn TNT, hay cả một chiếc máy TNT sử dụng để… bắn người!

Sulfur and Potassium mod for Minecraft (2) Sulfur and Potassium mod for Minecraft (3) Sulfur and Potassium mod for Minecraft (4) Sulfur and Potassium mod for Minecraft (5) Sulfur and Potassium mod for Minecraft (6)