Strong And Fair Anvils Mod 1.15.2 là một mod nhỏ với một vài tính năng đơn giản nhằm cải thiện Anvil.

Strong And Fair Anvils mod for Minecraft logo

Strong And Fair Anvils sẽ làm cho việc sử dụng Anvils sẽ tốn ít điểm kinh nghiệm hơn.

Một vài thay đổi mà Strong And Fair Anvils mang lại là:

 • Anvil sẽ không thể bị hỏng khi bạn sử dụng nó nữa (nó vẫn có thể bị vỡ nếu như bạn thả nó từ trên cao).
 • Việc đổi tên vật phẩm giờ sẽ không tốn điểm kinh nghiệm.
 • Việc sửa chữa vật phẩm không có cường hóa sẽ không tốn điểm kinh nghiệm.
 • Việc sửa chữa vật phẩm có cường hóa vẫn sẽ tốn điểm kinh nghiệm (= prior work penalty + per-material cost). Thế nhưng, nó sẽ không tăng “prior work penalty” (prior work penalty là một hệ thống tạo ra để bạn không thể sửa chữa, ép cường hóa lên một vật phẩm quá nhiều lần).
 • Hành động duy nhất sẽ làm tăng “prior work penalty” của một vật phẩm đó là ép cường hóa lên nó.

Ngoài những thay đổi này, mod còn thêm vào Minecraft một loại Anvil mới đó là Stone Anvil. Stone Anvil có thể được sử dụng để làm những việc mà không tốn điểm kinh nghiệm như thay đổi tên, sửa chữa vật phẩm không có cường hóa.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (2) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (3) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (4) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (5) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (6) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (7) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (8) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (9) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (10) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (11) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (12) Strong And Fair Anvils mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Strong And Fair Anvils Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot