Statues: Rechiseled Mod 1.12.2 là một mod rất hay cho Minecraft.

Statues Rechiseled mod for Minecraft logo

Tính năng của mod là cho phép người chơi tạo ra những bức tượng hình của người chơi vào Minecraft.

Để bắt đầu, bạn sẽ cần chế tạo 2 thứ. Thứ nhất là Hammer, hai Stick và hai Iron Ingot. Thứ 2 là Palette (bảng màu). Khi đã có hai vật phẩm trên, bạn đã sẵn sàng để tạo ra bức của cho mình rồi!

Statues Rechiseled mod for Minecraft (2) Statues Rechiseled mod for Minecraft (3) Statues Rechiseled mod for Minecraft (4) Statues Rechiseled mod for Minecraft (5)

Đầu tiên, bạn cần chồng 2 block bất kỳ giống nhau lên nhau. Sau đó, bạn cần chiếc Hammer của bạn rồi chuột phải vào 2 block đó, nó sẽ mở ra giao diện để bạn bắt đầu tạo ra một bức tượng. Ở giao diện này, bạn có thể tùy chỉnh tư thế của bức tượng hoặc ngẫu nhiên nó. Bạn cũng có thể đánh tên người chơi vào “Player name” để bức tượng có skin của người đó. Sau đó, bạn ấn “Sculpt” để hoàn thành nó.

Khi đã tạc tượng, bạn sẽ thấy nó trông rất xấu. Texture/màu sắc của nó sẽ là texture của block mà bạn chọn. Lúc này, bạn sẽ cần cầm chiếc Palette của bạn, sử dụng lên bức tượng là nó sẽ trông bình thường!

Bạn cũng có thể cho bức tượng của bạn mặc quần áo và đeo vũ khí. Bạn cũng có thể đặt tên cho nó sử dụng Name Tag.

Statues Rechiseled mod for Minecraft (6) Statues Rechiseled mod for Minecraft (7) Statues Rechiseled mod for Minecraft (8) Statues Rechiseled mod for Minecraft (9) Statues Rechiseled mod for Minecraft (10) Statues Rechiseled mod for Minecraft (11) Statues Rechiseled mod for Minecraft (12) Statues Rechiseled mod for Minecraft (13) Statues Rechiseled mod for Minecraft (14) Statues Rechiseled mod for Minecraft (15) Statues Rechiseled mod for Minecraft (16) Statues Rechiseled mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Statues: Rechiseled Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Statues-Rechiseled-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Statues: Rechiseled Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2