Spike Traps Fabric Mod 1.15.2 là một mod nhỏ. Nó thêm vào Minecraft một vật phẩm mới gọi là Spike Traps.

Spike Traps Fabric mod for Minecraft logo

Spike Traps có khả năng gây một lượng sát thương lớn lên các sinh vật dẫm lên nó. Nó có thể được sử dụng để làm bẫy. Nó cũng làm đơn giản hóa việc xây dựng một cái mob farm vì bạn có thể sử dụng Spike Traps để giết các sinh vật một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Hiện tại, Spike Traps Fabric có 5 loại Spike khác nhau như sau:

 • Wooden Spike: Chế tạo từ 3 Wooden Swords và một loại gỗ bất kì. Wooden Spike không thể giết chết mục tiêu (nó chỉ có thể đưa mục tiêu về 1 máu).
 • Cobblestone Spike: Chế tạo từ 3 Stone Sword và 1 Cobblestone.
 • Iron Spike: Chế tạo từ 3 Iron Sword và 1 Iron Block.
 • Gold Spike: Chế tạo từ 3 Gold Sword và 1 Gold Block. Sinh vật bị giết bởi Gold Spike sẽ rơi ra cả điểm kinh nghiệm.
 • Diamond Spike: Chế tạo từ 3 Diamond Sword và 1 Diamond Block. Sinh vật bị giết bởi Diamond Spike sẽ rơi ra cả điểm kinh nghiệm và “player-only loot” (tức là nó sẽ tính như một người chơi vừa giết sinh vật đó). Diamond Spike cũng có thể được cường hóa bởi Looting và Sharpness (chỉ có thể được thêm cường hóa qua Anvil).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Spike Traps Fabric mod for Minecraft (1) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (2) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (3) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (4) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (5) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (6) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (7) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (8) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (9) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (10) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (11) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (12) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (13) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (14) Spike Traps Fabric mod for Minecraft (15)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Spike Traps Fabric Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2