Spicy Coal Mod 1.12.2 là một mod nhỏ và đơn giản, nó thêm vào Minecraft một loại Coal mới tên là Spicy Coal. Spicy Coal phần nhiều giống với Coal bình thường. Bạn có thể tìm thấy Spicy Coal Ore ở mọi nơi nhưng bạn cần một chiếc Iron Pickaxe trở nên để khai thác nó. Ngoài ra, bạn còn có thể lấy được Spicy Coal bằng cách kết hợp Flint and Steel và Coal hoặc Lava và Coal!

Spicy Coal mod for Minecraft logo

Dưới đây sẽ là nhưng công dụng của loại Coal mới này:

 1. Sử dụng để chế tạo Spicy Apples. Spicy Apples là một loại táo đặc biệt. Chế tạo từ 4 Spicy Coal và một Apple, Spicy Apple khi ăn sẽ hồi cho bạn 8 điểm thức ăn (tức 4 điểm ở thành hunger) và cho bạn 30 giây Fire Resistance.
 2. Sử dụng để chế tạo Spicy Helmet. Spicy Helmet chế tạo từ 5 Spicy Coal. Khi mặc, Spicy Helmet không cho bạn giáp nhưng sẽ cho bạn Fire Resistance.
 3. Spicy Coal Block. Spicy Coal Block chế tạo từ 9 Spicy Coal, Spicy Coal Block có thể được sử dụng làm building block hoặc làm nhiên liệu đốt cháy.
 4. Spicy Coal còn có thể kết hợp với Stick để chế tạo Blaze Rod. Mod còn thêm vào một công thức mới để chế tạo Torch đó là kết hợp Blaze Rod với Spicy Coal, bạn sẽ được 10 Torch thay vì 4.
 5. Tất nhiên Spicy Coal cũng có thể được sử dụng làm nhiên liệu và nó tốt hơn Coal thường rất nhiều. Spicy Coal có thể đốt 24 vật phẩm thay vì 8 như Coal.

Spicy Coal mod for Minecraft (1) Spicy Coal mod for Minecraft (2) Spicy Coal mod for Minecraft (3) Spicy Coal mod for Minecraft (4) Spicy Coal mod for Minecraft (5) Spicy Coal mod for Minecraft (6) Spicy Coal mod for Minecraft (7) Spicy Coal mod for Minecraft (8) Spicy Coal mod for Minecraft (9) Spicy Coal mod for Minecraft (10) Spicy Coal mod for Minecraft (11) Spicy Coal mod for Minecraft (12) Spicy Coal mod for Minecraft (13) Spicy Coal mod for Minecraft (14) Spicy Coal mod for Minecraft (15) Spicy Coal mod for Minecraft (16)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Spicy Coal Mod 1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Spicy-Coal-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Spicy Coal Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2