Spawn Preventing Beacon Mod 1.12.2 là một mod đơn giản mà lại cực kỳ hữu ích. Nó làm đúng những gì như tên của nó.

Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft logo

Chính xác thì Spawn Preventing Beacon thêm vào một loại hiệu ứng mới cho Beacon của Minecraft. Hiệu ứng đó tên là Spawn Preventing. Khi bạn chọn hiệu ứng này cho Beacon của bạn, vùng đất xung quanh Beacon sẽ không xuất hiện các loại mob nữa. Bạn có thể có được Spawn Preventing chỉ với Beacon cấp độ 1 nhưng tùy thuộc vào cấp độ Beacon mà vùng ảnh hưởng của hiệu ứng này cũng thay đổi (tương tự như các hiệu ứng bình thường khác của Beacon). Beacon cấp độ 1 sẽ có tầm ảnh hưởng là 20 block, cấp 2 là 30 block, cấp 3 là 40 block và cấp 4 là 50 block!

Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (1) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (2) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (3) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (4) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (5)

Spawn Preventing Beacon trở nên hữu ích nhất khi bạn muốn tránh gặp phải sinh vật thù địch vào ban đêm ở quanh nhà bạn hay một vị trí bất kỳ mà bạn mong muốn.

Ngoài ra, Spawn Preventing Beacon còn cho phép người chơi tùy chỉnh việc sinh vật nào sẽ không thể xuất hiện (theo mặc định thì chỉ các sinh vật thù địch không thể xuất hiện). Điều này cho phép bạn ngăn cản cả sự xuất hiện của các loài động vật, hay ví dụ như bạn chỉ muốn Zombie xuất hiện mà không phải Creeper, Skeleton, vân vân.

Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (6) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (7) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (8) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (9) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (10) Spawn Preventing Beacon mod for Minecraft (11)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Spawn Preventing Beacon Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Spawn-Preventing-Beacon-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Spawn Preventing Beacon Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2