SorceryCraft Mod 1.15.2 thêm vào Minecraft một số phép thuật mà người chơi có thể học và sử dụng!

SorceryCraft mod for Minecraft logo

Để bắt đầu với mod, bạn cần chế tạo Casting Table. Casting Table sẽ là nơi bạn tạo ra Spell. Khi đã có Casting Table, bạn cần đi tìm Spells. Spells xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới của bạn. Chúng nằm ở trong những chiếc rương ở các Dungeons. Khi bạn nhặt một Spell mới lên, bạn sẽ “discover” nó. Khi bạn discover một Spell thì giờ bạn có thể phù phép (apply) Spell đó lên Blank Spell và sử dụng. Lưu ý rằng việc phù phép lên Blank Spell đòi hỏi bạn cần có đủ cấp độ và vật phẩm.

SorceryCraft mod for Minecraft (2) SorceryCraft mod for Minecraft (3) SorceryCraft mod for Minecraft (4) SorceryCraft mod for Minecraft (5) SorceryCraft mod for Minecraft (6)

Hiện tại, mod có những Spell sau:

 • Flame (2 cấp độ): Đốt cháy mục tiêu.
 • Damage (2 cấp độ): Gây một lượng sát thương lên mục tiêu.
 • Heal (2 cấp độ): Hồi máu cho mục tiêu.
 • Dissolve: Xóa bỏ những hiệu ứng trên mục tiêu.
 • Levitate (2 cấp độ): Cho mục tiêu hiệu ứng Levitation.
 • Teleport (3 cấp độ): Dịch chuyển mục tiêu đến một vị trí ngẫu nhiên.
 • Cooling: Dập lửa trên mục tiêu.
 • Lighting: Gọi sét xuống đánh mục tiêu.
 • Inward: Khi sử dụng, các Spell tiếp theo của bạn sẽ nhắm vào bản thân bạn. Điều này tạo ra một số combo khá hay giữa các Spell như sử dụng Inward rồi Heal để hồi máu cho bản thân hay sử dụng Inward rồi Teleport để chạy trốn.
 • Steadfast: Steadfast khi sử dụng sẽ làm cho Spell tiếp theo của bạn không thể bị thất bại. Theo mặc định thì mỗi khi bạn dùng một Spell nó sẽ có 30% bị thất bại. Khi thất bại, Spell sẽ phản lại người dùng nó. Sử dụng Steadfast trước khi dùng một Spell để đảm bảo nó không bị thất bại!

Ngoài ra, mod cũng thêm vào Minecraft một số câu lệnh mới nữa (/spell để xem).

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

SorceryCraft mod for Minecraft (7) SorceryCraft mod for Minecraft (8) SorceryCraft mod for Minecraft (9) SorceryCraft mod for Minecraft (10) SorceryCraft mod for Minecraft (11) SorceryCraft mod for Minecraft (12) SorceryCraft mod for Minecraft (13) SorceryCraft mod for Minecraft (14) SorceryCraft mod for Minecraft (15) SorceryCraft mod for Minecraft (16) SorceryCraft mod for Minecraft (17) SorceryCraft mod for Minecraft (18)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về SorceryCraft Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot