Sleeping Overhaul Mod cho Minecraft 1.12.2/1.11.2 dành cho Minecraft là một mod được lập trình và thiết kế với mục đích tái lập trình lại cơ chế “ngủ” của người chơi trong Minecraft Vanilla. Trong Minecraft Vanilla mỗi khi người chơi ngủ, lập tức thời gian của Minecraft sẽ được chuyển đến sáng hôm sau và người chơi chỉ có thể ngủ được vào ban đêm. Khi người chơi cố ngủ vào ban ngày, người chơi vẫn có thể nằm được ở trên giường nhưng sẽ không thực sự “ngủ” và sẽ chẳng có gì thay đổi khi người chơi ra khỏi giường.

Sleeping Overhaul mod for minecraft logo

Sleeping Overhaul sửa lại cơ chế “ngủ”, thay vì ngay lập tức chuyển sang buổi sáng khi người chơi nằm vào giường và bắt đầu “ngủ” thì thời gian trôi qua trong thế giới Minecraft của người chơi sẽ được tăng tốc mạnh (chính xác thời gian trôi qua sẽ là 1000 ticks/ giây) cùng với một số thông số nâng cấp khác liên quan đến cơ chế ngủ của người chơi. Thời gian trôi tốc độ cao không phải là một môi trường giả lập, thời gian của thế giới thực sự được tăng tốc.

Sleeping Overhaul mod for minecraft 01

Sleeping Overhaul mod for minecraft 02

Sleeping Overhaul mod for minecraft 03

Sleeping Overhaul mod for minecraft 04