Slab Machines Mod 1.12.2 là một mod rất đơn giản. Tất cả những gì nó làm là thêm vào các phiên bản “Slab” của một số Block trong Minecraft.

Slab Machines mod for Minecraft

Như các bạn đã biết, “Slab” là phiên bản nhỏ của một block. Ví dụ như Oak Slab là phiên bản nhỏ của Oak Plank. Hay Cobblestone Slab là của Cobblestone, Stone Slab của Stone, vân vân. Những phiên bản này có kích thước bằng ½ những block thường, điều này nghĩa là chúng chỉ cao có 0.5 mét ( 0.5 Y trong Minecraft )

Slab Machines thêm vào Vanilla Minecraft một số loại “Slab” mới là:

1.Slab Workbench: Đây là một nửa của chiếc Crafting Table.
2. Slab Furnace: Phiên bản slab của Furnace.
3. Slab Noteblock: Phiên bản slab của Noteblock.
4. Slab Tnt: Phiên bản slab của TNT.
5. Slab Chest ( và cả Slab Trapped Chest ).

Vì chúng là phiên bản “slab” nên công dụng cũng chỉ bằng một nửa phiên bản thường. Ví dụ như Slab Furnace chỉ đốt được một lúc 32 items, Slab Chest đựng bằng nửa Chest, hay vụ nổ tạo ra bởi Slab TNT cũng chỉ bằng nửa TNT.

Ngoài ra, Slab Machines còn hỗ trợ một số mod khác với công dụng tương tự!

Slab Machines mod for Minecraft (1) Slab Machines mod for Minecraft (2) Slab Machines mod for Minecraft (3) Slab Machines mod for Minecraft (4) Slab Machines mod for Minecraft (5) Slab Machines mod for Minecraft (6)Slab Machines mod for Minecraft (7) Slab Machines mod for Minecraft (8) Slab Machines mod for Minecraft (9) Slab Machines mod for Minecraft (10) Slab Machines mod for Minecraft (11) Slab Machines mod for Minecraft (12) Slab Machines mod for Minecraft (13) Slab Machines mod for Minecraft (14) Slab Machines mod for Minecraft (15)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Slab Machines Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Slab-Machines-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Slab Machines Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2