Scarecrows Mod 1.13.2, 1.12.2 thêm vào Minecraft… bù nhìn!

Scarecrows mod for Minecraft logo

Những con bù nhìn của mod được chia làm 3 cấp độ (tier). Những con bù nhìn của mod có tác dụng đuổi các sinh vật khác đi khi chúng nhìn thấy bù nhìn. Mỗi cấp độ khác nhau sẽ có tầm ảnh hưởng khác nhau. Các bù nhìn của mod còn được chia ra làm 2 loại (type). Loại 1 sẽ đuổi các sinh vật thù địch còn loại 2 sẽ đuổi cả sinh vật thù địch và cả những con vật nữa (animals)!

  • Tier 1 (Overworld):

Cao 2 blocks

Tầm ảnh hưởng: 10 blocks xung quanh.

Scarecrows mod for Minecraft (8) Scarecrows mod for Minecraft (9)

  • Tier 2 (Nether):

Cao 3 blocks

Tầm ảnh hưởng: 25 blocks xung quanh.

Scarecrows mod for Minecraft (10) Scarecrows mod for Minecraft (11)

  • Tier 3 (End):

Cao 4 blocks

Tầm ảnh hưởng: 50 blocks xung quanh.

Scarecrows mod for Minecraft (12) Scarecrows mod for Minecraft (13)

Bù nhìn có một cách xây khá giống với Snow Golem hay Iron Golem của Minecraft. Bạn sẽ cần xây thân hình nó trước rồi đặt Pumpkin hoặc Jack o’ Lantern lên cuối cùng (sử dụng Jack o’ Lantern sẽ làm bù nhìn của bạn tỏa sáng). Trừ ở phiên bản 1.13.2, bạn có thể đặt Pumpkin hoặc Jack o’ Lantern trước rồi chuột phải vào nó cũng được! Bạn cũng sẽ thấy bù nhìn có 2 tay. Đó là 2 cây gậy (sticks) mà bạn cũng cần đặt vào để hoàn thiện một con bù nhìn. Nguyên liệu để xây những con bù nhìn khác nhau của mod mình đã chụp ảnh ở đây!

Scarecrows mod for Minecraft (2) Scarecrows mod for Minecraft (3) Scarecrows mod for Minecraft (4) Scarecrows mod for Minecraft (5)

Để phá một con bù nhìn, bạn sẽ cần phá block mà nó đang đứng trên. Sau khi phá block đó, bạn sẽ nhận lại nguyên liệu mà bạn đã sử dụng trên con bù nhìn đó!

Scarecrows mod for Minecraft (6) Scarecrows mod for Minecraft (7)

Ngoài ra, mod cũng cho phép bạn tùy chỉnh một số thử của bù nhìn trong phần config của mod!

Scarecrows mod for Minecraft (1) Scarecrows mod for Minecraft (14) Scarecrows mod for Minecraft (15) Scarecrows mod for Minecraft (16) Scarecrows mod for Minecraft (17) Scarecrows mod for Minecraft (18) Scarecrows mod for Minecraft (19)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Scarecrows Mod 1.13.2, 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Scarecrows-1.13.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Scarecrows Mod 1.13.2, 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.13.2 

Download > Tải về phiên bản 1.12.2