Salmon Mod thêm vào Minecraft một vài item nho nhỏ nhưng khá bá đạo cùng mob mới và một biome mới mang tên Salmonary.

Salmon Mod for minecraft logo

Không có quá nhiều nội dung vì có vẻ như đây là một mod được viết một cách ngẫu hứng bởi tác giả FearTheSalmon (có lẽ vì vậy mà anh ta đặt luôn tên mod là Salmon). Những gì mà mod thêm vào chỉ bao gồm:
– Salmon’s Legacy: Búa Thor phiên bản bá đạo trên từng hạt gạo.
– Salmon Block: Dạng như Bedrock như có thể phá được và cung cấp ánh sáng.
– Mob mới: Man Salmon: Khi bị tiêu diệt sử dụng kiếm thường, mob này chỉ cho ra 1 Skull và 1 Water Bucket nhưn nếu sử dụng kiếm có phù phép Fire Aspect 1 thì khi chết sẽ rơi ra item Salmon’s Legacy.
– Biome mới: Salmonary: Biome mới với 2 tầng block chính là Green Water và Salmon Block (nhìn thì thấy bình thường nhưng chúng xuất hiện ở khắp mọi nơi, kể cả trên núi).
Vài hình ảnh về mod để các bạn dễ hình dung hơn:

Salmon Mod for minecraft 3

Salmon Mod for minecraft 2

Salmon Mod for minecraft 1

Hướng dẫn cài đặt Salmon Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Salmon.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Salmon Mod 1.12.2/1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.10.2 (Chưa cập nhật)

Download > Tải về phiên bản 1.11.2 (Chưa cập nhật)

Download > Tải về phiên bản 1.12.2 (Chưa cập nhật)