RotMG Food Mod 1.15.2 viết đầy đủ là Realm of the Mad God Food là một mod nhỏ và đơn giản cho Minecraft. Nó thêm vào Minecraft các loại đồ ăn từ một tựa game bắn súng trực tuyến (Bullet Hell MMO) nổi tiếng bởi Wild Shadow Studios.

RotMG Food mod for Minecraft logo

Các loại đồ ăn của mod sẽ được chia ra làm các loại đồ có độ hiếm khác nhau: Common, Uncommon, Rare, Epic và Legendary. Dưới đây là danh sách các loại đồ ăn của mod.

Common:

 • Hot Sauce
 • Soft Drink
 • Cranberries
 • Fries
 • Ear of Corn

Uncommon:

 • Egg Omelette
 • Great Taco
 • Sliced Yam
 • Pumpkin Pie
 • Picante Taco
 • Gingerbread House
 • Power Pizza
 • Candy Apple
 • Caramel Apple
 • Chaos Cake

Rare:

 • Chaos Cake
 • Chocolate Cream Sandwich Cookie
 • Rainbow Gummy Worm
 • Sugar Gummy Worm
 • Napalm Taco
 • Gold Bar
 • Oryx Cookie
 • Thanksgiving Turkey
 • Grapes Of Wrath
 • Christmas Tree Cupcake
 • Superburger
 • Christmas Turkey Leg
 • Atomic Taco

Epic:

 • Double Cheeseburger Deluxe
 • Ambrosia
 • Glazed Apple
 • Eyecicle
 • Glowing Green Goo
 • Mouthwatering Melon
 • Energy Potato
 • Chocolate Bar

Legendary:

 • Reindeer Foor
 • Solar Energy Drink

Các loại đồ ăn có độ hiếm càng cao thì giá trị dinh dưỡng càng cao. Bạn có thể sử dụng JEI để xem công thức chế tạo của các loại đồ ăn. Thế nhưng, vì còn đang trong giai đoạn phá triển nên một số chưa có công thức chế tạo. Trong tương lai, bạn có thể mong đợi một số thay đổi mới nữa cho mod.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

RotMG Food mod for Minecraft (1) RotMG Food mod for Minecraft (2) RotMG Food mod for Minecraft (3) RotMG Food mod for Minecraft (4) RotMG Food mod for Minecraft (5) RotMG Food mod for Minecraft (6) RotMG Food mod for Minecraft (7) RotMG Food mod for Minecraft (8) RotMG Food mod for Minecraft (9) RotMG Food mod for Minecraft (10) RotMG Food mod for Minecraft (11) RotMG Food mod for Minecraft (12) RotMG Food mod for Minecraft (13) RotMG Food mod for Minecraft (14) RotMG Food mod for Minecraft (15) RotMG Food mod for Minecraft (16)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về RotMG Food Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2