Random Fhings Mod 1.14.4/1.12.2 thêm vào Minecraft khá nhiều vật phẩm mới. Chúng sẽ là những loại khoáng sản mới, block mới, quần áo mới, dụng cụ mới, vân vân. Dưới đây là danh sánh các thứ mới của Random Fhings!

Random Fhings mod for Minecraft logo

 • Ruby Armor And Tools
 • Emerald Tools And Armor
 • Sapphire Tools Ans Armor
 • Amethyst Tools And Armor
 • Redstone Tools And Armor
 • Lapis Tools And Armor
 • Obsidian Tools And Armor
 • Coal Tools And Armor
 • Glowstone Tools And Armor
 • Nether Quartz Tools And Armor
 • Bone Tools And Armor
 • Paper Tools And Armor
 • Cobalt Tools And Armor
 • Plastic Tools And Armor
 • Rainbow Tools And Armor
 • Green Diamond Tools And Armor
 • Red Diamond Tools And Armor
 • Blue Diamond Tools And Armor
 • Steel Tools And Armor
 • Titanium Tools And Armor
 • Tungsten Tools And Armor
 • Jade Tools And Armor
 • Bedrock Tools And Armor
 • Wooden Armor
 • /Fly Command
 • Công thức chế tạo Name-tag
 • Công thức chế tạo Saddle
 • Công thức chế tạo Dragon Egg
 • Công thức chế tạo Dragon Head
 • Công thức chế tạo Elytra Wing
 • Lemon and Strawberry Seeds
 • Energy Drinks

Random Fhings có 2 phiên bản cho Minecraft 1.12.2 và Minecraft 1.14.4 nhưng thực chất thì nó là mod dành cho Minecraft 1.12.2 là chính. Nếu như bạn sử dụng phiên bản cho 1.14.4 thì bạn sẽ thấy nó thiếu khá nhiều những tính năng của nó.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Random Fhings mod for Minecraft (2) Random Fhings mod for Minecraft (3) Random Fhings mod for Minecraft (4) Random Fhings mod for Minecraft (5) Random Fhings mod for Minecraft (6) Random Fhings mod for Minecraft (7) Random Fhings mod for Minecraft (8) Random Fhings mod for Minecraft (9) Random Fhings mod for Minecraft (10) Random Fhings mod for Minecraft (11) Random Fhings mod for Minecraft (12) Random Fhings mod for Minecraft (13) Random Fhings mod for Minecraft (14) Random Fhings mod for Minecraft (15) Random Fhings mod for Minecraft (16) Random Fhings mod for Minecraft (17) Random Fhings mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Random Fhings Mod 1.14.4/1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Random-Fhings-1.14.4.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Random Fhings Mod 1.14.4/1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.12.2