Project Narwhal Mod 1.12.2 là một dự án lớn của Team Narwhal! Nó là một mod sẽ thêm vào Minecraft rất nhiều thứ mới!

Project Narwhal mod for Minecraft logo

Project Narwhal cố gắng đem lại cho Minecraft tất cả những điều mới ở tất cả các danh mục như khoáng sản (ores), vật phẩm (items), blocks, các biome mới, vân vân và vân vân!

Để bắt đầu, hiện tại, Project Narwhal thêm vào Minecraft 3 loại Biome mới đó là The Moon Biome, The Snowflake Biome và The Weirdness Biome. Cả 3 Biome này đều là những dãy núi đồ sộ ở những độ cao trọc trời của Minecraft. Chúng giới thiệu đến với những chơi những loại block mới như Rainbow Block, Moon Dirt, vân vân.

Project Narwhal mod for Minecraft (1) Project Narwhal mod for Minecraft (2) Project Narwhal mod for Minecraft (3) Project Narwhal mod for Minecraft (4) Project Narwhal mod for Minecraft (5) Project Narwhal mod for Minecraft (6) Project Narwhal mod for Minecraft (7) Project Narwhal mod for Minecraft (8) Project Narwhal mod for Minecraft (9) Project Narwhal mod for Minecraft (10) Project Narwhal mod for Minecraft (11) Project Narwhal mod for Minecraft (12) Project Narwhal mod for Minecraft (13) Project Narwhal mod for Minecraft (14) Project Narwhal mod for Minecraft (15) Project Narwhal mod for Minecraft (16) Project Narwhal mod for Minecraft (17) Project Narwhal mod for Minecraft (18) Project Narwhal mod for Minecraft (19)

Tiếp đến là những loại khoáng sản mới như Rainbow Ore, Ender Ore, Jade Ore, Ruby Ore và Sapphire Ore. Những loại khoáng sản này đều có thể được sử dụng để chế tạo những dụng cụ riêng từ chúng.

Chưa hết, Project Narwhal còn thêm vào Minecraft nhiều những loại đồ ăn mới như Donut, Coffee, Rainbow Apple, Waffle hay Energy Drink, vân vân. Nhiều loại đồ ăn khi ăn còn cho bạn hiệu ứng đặc biệt nữa! Mod cũng có nhiều những vật dụng trang trí (decoration item) như Campfire hay Log Bench hay Present…

Project Narwhal hiện vẫn đang trong giai đoạn phát triển. Trong tương lai, bạn có thể kỳ vọng nhiều những thứ mới sẽ xuất hiện như sinh vật mới (Bird, Octopus, Penguin,…), những khoáng sản mới, biome mới và rất nhiều thứ nữa!

Project Narwhal mod for Minecraft (20) Project Narwhal mod for Minecraft (21) Project Narwhal mod for Minecraft (22) Project Narwhal mod for Minecraft (23) Project Narwhal mod for Minecraft (24) Project Narwhal mod for Minecraft (25) Project Narwhal mod for Minecraft (26) Project Narwhal mod for Minecraft (27) Project Narwhal mod for Minecraft (28) Project Narwhal mod for Minecraft (29) Project Narwhal mod for Minecraft (30) Project Narwhal mod for Minecraft (31) Project Narwhal mod for Minecraft (32) Project Narwhal mod for Minecraft (33) Project Narwhal mod for Minecraft (34) Project Narwhal mod for Minecraft (35)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Project Narwhal Mod 1.12.2/1.12.1/1.12 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Project-Narwhal-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Project Narwhal Mod 1.12.2/1.12.1/1.12

Download > Tải về phiên bản 1.12.2/1.12.1/1.12