PattysMoreStuff Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là PattysMoreStuff.

PattysMoreStuff mod for Minecraft logo

PattysMoreStuff thêm vào Minecraft rất nhiều vật phẩm mới. Những vật phẩm mới này của mod có thể là các block mới, vũ khí mới, đồ ăn mới, vân vân.

Dưới đây là danh sách các thứ mà PattysMoreStuff thêm vào Minecraft:

Blocks:

 • Dye blocks
 • Dye stairs
 • Colored Cookie Jars
 • Colored Blenders
 • Dye stonebricks
 • Dye stonebricks stairs
 • Concrete Stairs
 • Dye Ore
 • Ender Pearl Ore
 • Oak, Spruce, Birch, Jungle, Acacia & Dark Oak Storage Crates
 • Reinforced obsidian
 • Reinforced glass
 • Polished stone
 • Glowstone bricks
 • Items:
  Infinite Water Bucket
 • Infinite Lava Bucket
 • Obsidian Ingot
 • Time Wand
 • Weather Wand
 • Illumination Wand
 • Knife

Tools:

 • Nether Star
 • Emerald
 • Obsidian
 • Quartz
 • Glowstone
 • Redstone
 • Slime
 • Ender Pearl
 • Flint
 • Coal
 • Netherbrick
 • Red Netherbrick
 • Brick
 • Soul Sand
 • Clay
 • Snow
 • Leather
 • Sandstone
 • Magma cream
 • Gunpowder
 • Blaze

Tool Types:

 • Pickaxe
 • Axe
 • Shovel
 • Hoe
 • Sword
 • Paxel
 • Battleaxe

Food:

 • Fried Egg
 • Raw bacon
 • Cooked bacon
 • Raw Sausage
 • Cooked Sausage
 • Raw Chicken Wing
 • Cooked Chicken Wing
 • Baguette
 • Egg Baguette
 • Bacon baguette
 • Egg & Bacon baguette
 • Sausage baguette
 • Sausage & Egg baguette
 • Sausage & Bacon baguette
 • Sausage, Bacon & Egg baguette
 • Toast
 • Fruit Salad
 • Apple, Melon, Beetroot, Pumpkin & Carrot juice.
 • Milk Bottle
 • Chocolate Milk Bottle
 • Redbull
 • Flour

Furnaces:

 • Iron
 • Gold
 • Diamond
 • Emerald

Các bạn có thể sử dụng Just Enough Items để có thể dễ dàng xem được các công thức chế tạo mới của mod.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

PattysMoreStuff mod for Minecraft (1) PattysMoreStuff mod for Minecraft (2) PattysMoreStuff mod for Minecraft (3) PattysMoreStuff mod for Minecraft (4) PattysMoreStuff mod for Minecraft (5) PattysMoreStuff mod for Minecraft (6) PattysMoreStuff mod for Minecraft (7) PattysMoreStuff mod for Minecraft (8) PattysMoreStuff mod for Minecraft (9) PattysMoreStuff mod for Minecraft (10) PattysMoreStuff mod for Minecraft (11) PattysMoreStuff mod for Minecraft (12) PattysMoreStuff mod for Minecraft (13) PattysMoreStuff mod for Minecraft (14) PattysMoreStuff mod for Minecraft (15) PattysMoreStuff mod for Minecraft (16) PattysMoreStuff mod for Minecraft (17) PattysMoreStuff mod for Minecraft (18) PattysMoreStuff mod for Minecraft (19) PattysMoreStuff mod for Minecraft (20) PattysMoreStuff mod for Minecraft (21) PattysMoreStuff mod for Minecraft (22)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt PattysMoreStuff Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, PattysMoreStuff-1.15.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về PattysMoreStuff Mod 1.15.2/1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.12.2