Packed Up Mod 1.15.2. Bạn có bao giờ cảm thấy 36 ô chứa đồ của mình là không bao giờ đủ không? Muốn cầm đi nhiều đồ vật nhưng bạn không thể di chuyển những chiếc rương của bạn một cách dễ dàng được? Đã có cho mình Shulker Box nhưng thêm 27 ô chứa đồ nữa vân không đủ? Đừng lo vì đã có Packed Up!

Packed Up mod for Minecraft logo

Packed Up thêm vào Minecraft 5 loại ba lô mới để cho bạn có thể chứa được nhiều vật phẩm hơn!

 • Standard Backpack: Chế tạo từ 5 Leathers, 2 Sticks, 1 String và 1 Chest. Standard Backpack có 18 ô chứa đồ.
 • Iron Backpack: Chế tạo từ 7 Iron Ingots, 1 Leather và 1 Standard Backpack. Iron Backpack có 27 ô chứa đồ.
 • Golden Backpack: Chế tạo từ 7 Gold Ingots, 1 Iron Ingot và 1 Iron Backpack. Golden Backpack có 36 ô chứa đồ.
 • Diamond Backpack: Chế tạo từ 4 Diamonds, 3 Glass, 1 Gold Ingot và 1 Golden Backpack. Diamond Backpack có 45 ô chứa đồ.
 • Obsidian Backpack: Chế tạo từ 7 Obsidian, 1 Diamond và 1 Diamond Backpack. Obsidian Backpack có thể chứa 54 ô chứa đồ.

Một điều bạn nên lưu ý là các backpack của mod không chỉ có thể chứa đồ binh thường, nó còn có thể chứa cả các Backpacks trên vào trong nó nữa. Điều này tức là bạn có thể mang rất nhiều Backpack trên người!

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Packed Up mod for Minecraft (1) Packed Up mod for Minecraft (2) Packed Up mod for Minecraft (3) Packed Up mod for Minecraft (4) Packed Up mod for Minecraft (5) Packed Up mod for Minecraft (6) Packed Up mod for Minecraft (7) Packed Up mod for Minecraft (8) Packed Up mod for Minecraft (9) Packed Up mod for Minecraft (10) Packed Up mod for Minecraft (11) Packed Up mod for Minecraft (12)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Packed Up Mod 1.15.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Packed-Up-1.15.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Packed Up Mod 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.15.2