Mặc có đồ họa đơn giản và đôi khi còn bị đánh giá là xấu, vậy nhưng Minecraft lại yêu cầu một cấu hình máy khá để có thể chạy game mượt mà. Vì thế hiện tượng lag giật xảy ra rất thường xuyên, dẫn tới những pha chết nhảm và ức chế cho người chơi. Nếu bạn đang gặp phải những vấn đề trên thì Optifine HD 1.16.4, 1.15.2 chính là giải pháp cho bạn.

Optifine-HD-Logo

Một số tính năng nôi bật của Optifine HD:

Tăng FPS:

  • Thường tăng gấp đôi (đôi khi là gấp ba hoặc bốn lần) FPS.
  • Giảm lag giật và loại bỏ hiện tượng khựng hình, lỗi địa hình khi load game.

Optifine HD cho Minecraft FPS

Optifine (bên trái) và không có Optifine (bên phải)

Tăng đến 4 lần FPS, những địa hình lỗi bị loại bỏ khi load world.

Hỗ trợ các Texture Packs HD:

  • Texture Packs HD, Font HD (không cần tới MCPatcher)
  • Texture riêng biệt cho địa hình và item
  • Texture động cho địa hình và item
  • Tùy chỉnh màu sắc
  • Tùy chỉnh ánh sáng
  • Kích thước texture không giới hạn

Optifine HD cho Minecraft Shaders

Shaders là một trong các tính năng mới của Optifine HD

Optifine HD cho Minecraft Render

Optifine HD cho Minecraft Config

Nâng khoảng cách render lên 32 chunks

OptiFine HD 1.16.4, 1.15.2 Download Links:

Older version:

For Minecraft 1.5.2

For Minecraft 1.6.4

For Minecraft 1.7.2

For Minecraft 1.7.10

OptiFine HD Ultra D8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.8.0

For Minecraft 1.8.9

OptiFine HD Ultra H8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra I3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra I7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine HD Ultra L5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.9.0

For Minecraft 1.9.4

For Minecraft 1.10.2

OptiFine 1.10.2 HD U E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.10.2 HD U E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.10.2 HD U H5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.11

For Minecraft 1.11.2

OptiFine 1.11.2 HD U C3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.11.2 HD U C7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.11.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.12

For Minecraft 1.12.1

For Minecraft 1.12.2

OptiFine 1.12.2 HD U C6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U C8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U D2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U E2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U E3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.12.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.13.2

OptiFine 1.13.2 HD U E4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U E7: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.13.2 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.2

OptiFine 1.14.2 U F1 pre6: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.2 U F1 pre10: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.2 U F1 pre15: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.3

OptiFine 1.14.3 U F1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.3 U F2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.14.4

OptiFine 1.14.4 HD U F2 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.14.4 HD U F5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
For Minecraft 1.15.2

OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre8: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre9: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre12: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre13: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre14: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre16: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre18: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre23: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre26: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.15.2 HD U G1 pre30: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.1

OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre4: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre5: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 pre12: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.1 HD U G2 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.2

OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre2: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 pre3: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.2 HD U G3 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.3

OptiFine 1.16.3 HD U G3 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.3 HD U G3 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3
OptiFine 1.16.3 HD U G4 (Official): Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3

For Minecraft 1.16.4

OptiFine 1.16.4 HD U G4 pre1: Download from Server 1Download from Server 2Download from Server 3