Monster Spawner Upgrade Mod 1.12.2. Spawner là một vật khá là hiếm ở trong Minecraft. Spawner là những block có hình như một cái lồng và ở trong là hình của một sinh vật. Spawner như cái tên của nó, spawn (sinh ra) các sinh vật. Hình của sinh vật trong lồng cũng chính là sinh vật sẽ được sinh ra từ Spawner.

Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft logo

Trong Minecraft, bạn chỉ có thể tìm thấy các Spawner ở những nơi đặc biệt như Dungeons, Abandoned Mineshaft, Nether Fortress, vân vân. Chúng được coi là những tài nguyên quý giá vì nhiều lý do như: bạn không thể chế tạo hay di chuyển chúng; bạn có thể sử dụng chúng để tạo ra các “mob farm”… Nhưng có một điều mà nhiều người chơi Minecraft đều thấy là các Spawner  thường rất chậm và Monster Spawner Upgrade là một mod được tạo ra để cải thiện Spawner!

Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (1) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (2) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (3)

Monster Spawner Upgrade thêm vào Minecraft 3 loại thiết bị bạn có thể đặt trên Spawner để nâng cấp nó. Chúng lần lượt là Spawn Upgrader I, Spawn Upgrader II và Spawn Upgrader III. Để chế tạo được chúng, bạn sẽ cần bắt đầu với Spawn Upgrader I. Bạn sẽ cần 4 Obsidian, 4 Diamond và 1 Ender Eye để chế tạo Spawn Upgrader I. Sau đó, mỗi cấp độ sẽ đòi hòi bạn phải bao quanh chiếc Spawn Upgrader cấp độ trước với 8 viên Diamond!

Spawn Upgraders nâng cấp các đặc tính của một Spawner như: tăng số sinh vật spawn trong một lần; giảm thời gian nghỉ (delay) của Spawner hay người chơi có thể ở xa nhưng chúng vẫn hoạt động, vân vân.

Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (4) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (5) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (6) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (7) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (8) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (9) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (10) Monster Spawner Upgrade mod for Minecraft (11)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Monster Spawner Upgrade Mod 1.12.2/1.12.1/1.12 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Monster-Spawner-Upgrade-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Monster Spawner Upgrade Mod 1.12.2/1.12.1/1.12

Download > Tải về phiên bản 1.12.2/1.12.1/1.12