Misc Additions Mod 1.15.2 là một mod sẽ thêm vào Minecraft nhiều thứ mới có phong cách Vanilla!

Misc Additions mod for Minecraft logo

Các sinh vật (mobs) mới:

 • Nether Phantom: Là một loại Phantom chỉ xuất hiện ở Nether. Khi chết sẽ rơi ra Nether Eyes.
 • Magma Creeper: Loại Creeper của Nether. Vụ nổ của chúng sẽ tạo ra cả lửa nữa! Chúng cũng rơi ra Magma Cream và Gunpowder khi chết.
 • Frog: Sinh vật ở Swamp. Rơi ra Frog Legs và Slimeballs.
 • Grizzly Bear: Một sinh vật thù địch (hostile mobs) xuất hiện ở Forest Biome.
 • Skeleton Bandit: Một dạng khác của Skeleton. Chúng xuất hiện ở những nơi có kho báu.
 • Nameless One: Một con boss từ Minecraft Dungeons! Bạn có thể triệu hồi nó bằng cách đặt 2 Charred Bone Blocks và 1 Skeleton Skull lên.

Misc Additions mod for Minecraft (1) Misc Additions mod for Minecraft (2) Misc Additions mod for Minecraft (3) Misc Additions mod for Minecraft (4) Misc Additions mod for Minecraft (5) Misc Additions mod for Minecraft (6) Misc Additions mod for Minecraft (7) Misc Additions mod for Minecraft (8)

Các khoáng sản mới:

 • Cobalt: Một loại khoáng sản khá hiếm. Chỉ xuất hiện ở các biome Oceans.
 • Fossils: Xuất hiện dưới dạng Dirt, Gravel và Stone. Có thể được tìm thấy ở nhiều nơi (bờ sông, dưới lòng đất, biển, vân vân). Khi phá sẽ rơi ra các loại khoáng sản ngẫu nhiên.

Misc Additions mod for Minecraft (9)

Các block mới:

 • Cobalt Dust: Hoạt động giống với Redstone nhưng có thể đặt dưới nước.
 • Fire Melon
 • Mangrove Wood: Gỗ từ một loại cây mới ở Swamp.
 • Charred Wood: Gỗ mới từ Dead Bushes (Dead Bushes giờ có thể lớn thành cây).
 • Charred Bone Block

Misc Additions mod for Minecraft (10)

Các vật phẩm mới:

 • Nether Eye
 • Cobalt Clump
 • Cobalt Ingot
 • Cobalt Tools
 • Frog Legs
 • Fire Melon
 • Chest Boats
 • Corruption Staff
 • Charred Bones
 • Prismarine Tools

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Misc Additions mod for Minecraft (11) Misc Additions mod for Minecraft (12) Misc Additions mod for Minecraft (13) Misc Additions mod for Minecraft (14) Misc Additions mod for Minecraft (15) Misc Additions mod for Minecraft (16) Misc Additions mod for Minecraft (17) Misc Additions mod for Minecraft (18)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Misc Additions Mod 1.15.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Misc-Additions-1.15.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Misc Additions Mod 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.15.2