McJtyLib Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft bao gồm các bộ mã và API chung cho các mod của romelo333.

McJtyLib Mod Logo

Là một mod hỗ trợ, McJtyLib Mod sẽ không có bất kỳ tác dụng nào khi cài đặt độc lập vào Minecraft, thay vào đó nó sẽ giúp cho các mod khác chạy được. Các mod mà McJtyLib Mod hỗ trợ thường sẽ sử dụng một bộ code chung trong cấu trúc, từ đó để giảm kích thước file và tiết kiệm thời gian cũng như tối ưu hóa thì tác giả đã nhét chung bộ code này vào McJtyLib Mod.

Các mod của tác giả sử dụng McJtyLib để chạy:

  • RFTools
  • RFTools Dimensions
  • Deep Resonance
  • RF Lux

McJtyLib Mod 1

Hướng dẫn cài đặt McJtyLib Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

  • 1. Tải về Forge Installer.
  • 2. Chuột phải vào Forge Installer, chọn Run as Administrator và nhấn Ok để cài đặt Minecraft Forge (Nếu bạn đã cài Minecraft Forge rồi có thể bỏ qua bước này).
  • 3. Chọn Start, sau đó chọn Run (hoặc giữ nút có biểu tượng Windows trên bàn phím và bấm nút R).
  • 4. Gõ %appdata% vào ô Run và nhấn Enter.
  • 5. Đi đến thư mục .minecraft/mods
  • 6. Copy file McJtyLib-Mod.jar vào thư mục mods và chạy Minecraft. Xong.

Tải về McJtyLib Mod 1.15.2/1.14.4

DownloadTải về phiên bản 1.9.4

DownloadTải về phiên bản 1.10.2

̉DownloadTải về phiên bản 1.11.2

̉Download > Tải về phiên bản 1.14.4

̉Download > Tải về phiên bản 1.15.2