Magma Opus Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.14.4 có tên là Glowing Obsidian Orb.

Magma Opus mod for Minecraft logo

Glowing Obsidian Orb thêm vào Minecraft một vật phẩm mới được gọi là Glowing Obsidian Orb. Glowing Obsidian Orb là một viên ngọc được tạo ra từ việc kết hợp Obsidian, Lava và Diamond. Nó có năng lượng của Nether và nó có khả năng biến các vật phẩm ở Overworld thành vật phẩm ở Nether.

Những vật phẩm mà bạn có thể chế tạo sử dụng Glowing Obsidian Orb:

 • Sparkling Fire Powder: Chế tạo từ kết hợp Glowing Obsidian Orb với Redstone và Gunpowder. Sparkling Fire Powder khi nung lên sẽ thành Glowstone Dust. Sparkling Fire Powder còn có thể được kết hợp với Gold Ingot để chế tạo Blaze Rod.
 • Ghast Tear: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Glowstone Dust, Water Bucket và Fire Charge.
 • Wither Skeleton Skull: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Bone Block và Coal Block.
 • Nether Bricks: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Stone Brick.
 • Nether Wart: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Brown/Red Mushroom.
 • Netherrack: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Cobblestone.
 • Obsidian: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Water Bucket và Lava Bucket.
 • Quartz: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Lapis Lazuli.
 • Soul Sand: Kết hợp Glowing Obsidian Orb với Sand.

Bạn cũng có thể chuột phải Glowing Obsidian Orb lên một số block để biến chúng thành block từ Nether:

 • Cobblestone -> Netherrack.
 • Stone Bricks -> Nether Bricks.
 • Sand/Red Sand -> Soul Sand.
 • Red/Brown Mushroom -> Nether Wart.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Magma Opus mod for Minecraft (2) Magma Opus mod for Minecraft (3) Magma Opus mod for Minecraft (4) Magma Opus mod for Minecraft (5) Magma Opus mod for Minecraft (6) Magma Opus mod for Minecraft (7) Magma Opus mod for Minecraft (8) Magma Opus mod for Minecraft (9) Magma Opus mod for Minecraft (10) Magma Opus mod for Minecraft (11) Magma Opus mod for Minecraft (12) Magma Opus mod for Minecraft (13) Magma Opus mod for Minecraft (14) Magma Opus mod for Minecraft (15) Magma Opus mod for Minecraft (16) Magma Opus mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Magma Opus Mod 1.15.2/1.14.4

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4