Keeping Inventory Mod sẽ tự động thiết lập chế độ không rớt đồ khi người chơi chết, tắt hệ thống phá hoại block của các loại mob khi nổ,…

Keeping Inventory Mod for minecraft logo

Thế giới trong Minecraft vô cùng nguy hiểm nên việc hi sinh là không thể tránh khỏi, các bạn có thể bị zombie cắn, skeleton bắn, nhện cắn, enderman đuổi, đôi khi là bị những người chơi “đạo tặc” tấn công để cướp đồ và do đó vấn đề giải quyết hậu sự luôn luôn phải để lên hàng đầu (chẳng ai muốn lúc sống dậy lại phải bắt đầu đi chế tạo lại từ đầu cho mình một bộ áo giáp hoặc vũ khí mà mình đã mất công tinh luyện cả). Để tránh những điều phiền toái trên thì chúng ta có thể cài mod có tên Keeping Inventory Mod. Tính năng chính của mod là khi cài đặt vào game nó sẽ tự động bật chế độ giữ đồ, tắt hệ thống phá hoại block của các loại mob như creeper hay hệ thống cháy lan của lửa (cần chỉnh sửa trong file config). Nói cách khác, nó tự động bật gamerule keepInventory, tắt mobGriefing cho bạn mỗi khi tạo world.

Keeping Inventory Mod for minecraft 1

Hướng dẫn cài đặt Keeping Inventory Mod 1.12.2/1.11.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Keeping Inventory.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Keeping Inventory Mod 1.12.2/1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Download > Tải về phiên bản 1.11.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2