Galaxite Ore Mod 1.12.2 là một loại khoáng sản mới chỉ có thể tìm được ở The End. Sau khi bạn đã đánh bại Ender Dragon và dịch chuyển đến các Outer End Islands, bạn có thể tìm được Galaxite.

Galaxite Ore mod for Minecraft logo

Để khai thác (mine) được Galaxite Ore, bạn sẽ cần một cây Diamond Pickaxe trở lên. Khi phá nó, bạn sẽ được Galaxite và Galaxite có thể được sử dụng để chế tạo quần áo và dụng cụ Galaxite.

Quần áo và dụng cụ từ Galaxite không quá mạnh. Chúng có thể được so sánh với Iron hoặc Diamond nhưng Galaxite có một số tính năng đặc biệt.

  • Quần áo của Galaxite khi mặc trên người sẽ có cơ hội giữ lại vật phẩm cho bạn khi bạn chết bởi Void. Mặc cả bộ thì bạn sẽ có tới 90% để giữ lại một ô đồ cho mỗi ô đồ. Mỗi một ô đồ giữ lại sẽ làm giảm độ bền của bộ quần áo.
  • Galaxite Sword sẽ gây thêm 50% sát thương khi bạn ở The End.
  • Dụng cụ Galaxite sẽ nhanh hơn 100% khi bạn ở The End.

Như các bạn có thể thấy thì quần áo và dụng cụ Galaxite được tạo ra chủ yếu để được sử dụng ở trong The End. Khi ở trong The End thì độ hiệu quả của chúng sẽ vượt qua Diamond.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Galaxite Ore mod for Minecraft (2) Galaxite Ore mod for Minecraft (3) Galaxite Ore mod for Minecraft (4) Galaxite Ore mod for Minecraft (5) Galaxite Ore mod for Minecraft (6) Galaxite Ore mod for Minecraft (7) Galaxite Ore mod for Minecraft (8) Galaxite Ore mod for Minecraft (9) Galaxite Ore mod for Minecraft (10) Galaxite Ore mod for Minecraft (11) Galaxite Ore mod for Minecraft (12) Galaxite Ore mod for Minecraft (13) Galaxite Ore mod for Minecraft (14) Galaxite Ore mod for Minecraft (15) Galaxite Ore mod for Minecraft (16) Galaxite Ore mod for Minecraft (17) Galaxite Ore mod for Minecraft (1)

Requirement:

  • Forge Mod Loader.

How to Install Galaxite Ore Mod 1.12.2 for Minecraft

  1. Download Forge Installer, Galaxite-Ore-1.12.2.jar file
  2. Right click Forge Installer, Run as Administrator and press OK to install Forge. (You can skip this step if you’ve installed Minecraft Forge)
  3. Open Start on desktop > Open Run (Or you can use the Windows + R keyboard shortcut)
  4. Type %appdata% into Run and press enter.
  5. Go to folder /.minecraft/mods
  6. Put jar file of the Mod into mods folder and then run Minecraft. Done!

Download links for Galaxite Ore Mod 1.12.2

Download >  for Minecraft 1.12.2