Furnace Overhaul Mod 1.12.2 thêm vào Minecraft nhiều loại Furnace mới nhanh hơn và tiết kiệm hơn!

Furnace Overhaul mod for Minecraft logo

Furnace Overhaul hiện tại thêm vào Minecraft 6 loại Furnace mới!

 1. Iron Furnace: Nâng cấp từ Furnace thường và cần Iron. Iron Furnace mất 160 tick để đốt một đồ. Nhanh hơn Furnace thường 40 tick!
 2. Gold Furnace: Nâng cấp từ Iron Furnace và cần Gold. Gold Furnace mất 120 tick để đốt một đồ!
 3. Diamond Furnace: Nâng cấp từ Gold Furnace và cần Diamond. Diamond Furnace mất 90 tick để đốt một đồ!
 4. Emerald Furnace: Nâng cấp từ Diamond Furnace và cần Emerald. Emerald Furnace mất 50 tick để đốt một đồ!
 5. Endest Furnace: Endest Furnace cũng nâng cấp từ Emerald Furnace nhưng sẽ cần Ender Pearl để chế tạo chứ không phải một loại khoáng sản nào cả. Endest Furnace chỉ mất 10 tick để đốt một đồ!
 6. Zenith Furnace: Zenith Furnace là Furnace cấp độ cuối. Bạn sẽ cần một chiếc Endest Furnace, Nether Star, Blaze Rod và Nether Brick để chế tạo nó. Zenith Furnace chỉ mất 1 tick để đốt một đồ. Giống như lập tức luôn vậy.

Furnace Overhaul mod for Minecraft (2) Furnace Overhaul mod for Minecraft (3) Furnace Overhaul mod for Minecraft (4) Furnace Overhaul mod for Minecraft (5) Furnace Overhaul mod for Minecraft (6) Furnace Overhaul mod for Minecraft (7) Furnace Overhaul mod for Minecraft (8) Furnace Overhaul mod for Minecraft (9) Furnace Overhaul mod for Minecraft (10) Furnace Overhaul mod for Minecraft (11) Furnace Overhaul mod for Minecraft (12) Furnace Overhaul mod for Minecraft (13) Furnace Overhaul mod for Minecraft (14) Furnace Overhaul mod for Minecraft (15) Furnace Overhaul mod for Minecraft (16) Furnace Overhaul mod for Minecraft (17) Furnace Overhaul mod for Minecraft (18) Furnace Overhaul mod for Minecraft (19) Furnace Overhaul mod for Minecraft (1)

Bạn cũng có thể chế tạo các loại Furnace sử dụng loại Kit tương ứng của nó. Mod còn có các loại Upgrade (nâng cấp) cho Furnace như Ore Processing Upgrade (gấp đôi khoáng sản bạn nhận được), Efficency Upgrade (nhiên liệu cháy lâu hơn 2 lần), Speed Upgrade (tăng tốc độ đốt cháy).

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Furnace Overhaul Mod 1.12.2/1.10.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Furnace-Overhaul-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Furnace Overhaul Mod 1.12.2/1.10.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.10.2