Fluid Cows Mod 1.12.2 là một mod thêm vào các loại bò mới cho Minecraft!  Chính xác hơn thì Fluid Cows thêm vào Vanilla Minecraft loại bò từ 2 chất loại chất lỏng là Lava và Water.

Fluid Cows mod for Minecraft logo

Lava Cow và Water Cow có hình dạng giống như những con bò nhưng chúng có màu sắc của Lava hoặc Water. Bạn có thể tìm thấy chúng ở khắp mọi nơi trên thế giới Minecraft! Khác với những con bò bình thường, khi bạn chuột phải vào chúng khi cầm một chiếc xô rỗng (empty bucket) thì bạn sẽ được Lava hoặc Water!

Fluid Cows mod for Minecraft (1) Fluid Cows mod for Minecraft (2) Fluid Cows mod for Minecraft (3) Fluid Cows mod for Minecraft (4)

Fluid Cows thêm vào Minecraft một vật phẩm khá hữu ích sử dụng để di chuyển hoặc lưu trữ những chú bò tên là Cow Halter. Khi cầm Cow Halter, bạn chỉ cần chuột phải vào các con bò chất lỏng là bạn sẽ bắt được chúng. Chuột phải lần nữa sẽ thả chúng ra.

Ngoài ra, Fluid Cows cho phép bạn nhân giống những con bò chất lỏng và thêm vào một cách để tự động hóa việc lấy chất lỏng từ chúng với Cow Stall. Khi đã bắt được một con bò vào Cow Halter, bạn chỉ cần nhấn Shift + Chuột phải  nó vào một chiếc Cow Stall để đặt chúng vào đó rồi chúng sẽ tự động sản xuất chất lỏng của con bò đó!

Fluid Cows cũng hỗ trợ các loại chất lỏng của các mod khác nhau, tức nếu bạn có mod mà có chất lỏng thì Fluid Cows sẽ cho bạn những con bò tương ứng với chất lỏng đó. Bạn cũng có thể cho phép loại bò được phép được xuất hiện ở trong file “fluidcows_v2.json” mà bạn có thể tìm thấy ở thư mục config của mod!

Fluid Cows mod for Minecraft (5) Fluid Cows mod for Minecraft (6) Fluid Cows mod for Minecraft (7) Fluid Cows mod for Minecraft (8) Fluid Cows mod for Minecraft (9) Fluid Cows mod for Minecraft (10) Fluid Cows mod for Minecraft (11) Fluid Cows mod for Minecraft (12) Fluid Cows mod for Minecraft (13) Fluid Cows mod for Minecraft (14) Fluid Cows mod for Minecraft (15) Fluid Cows mod for Minecraft (16) Fluid Cows mod for Minecraft (17)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fluid Cows Mod 1.12.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Fluid-Cows-1.12.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Fluid Cows Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2