ExtraDiscs Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là ExtraDiscs.

ExtraDiscs mod for Minecraft logo

ExtraDiscs là một mod đơn giản. Nó thêm vào Minecraft 31 loại đĩa nhạc mới để bạn có thể chơi chúng trong Jukebox!

Danh sách đĩa nhạc mới của mod:

 • C418 – Minecraft
 • C418 – Clark
 • C418 – Sweden
 • C418 – Biome Fest
 • C418 – Blind Spots
 • C418 – Haunt Muskie
 • C418 – Aria Math
 • C418 – Dreiton
 • C418 – Taswell
 • C418 – Alpha
 • C418 – The End
 • C418 – Sub Woofer Lullaby
 • C418 – Living Mice
 • C418 – Haggstrom
 • C418 – Danny
 • C418 – Mutation
 • C418 – Moog City 2
 • C418 – Beginning 2
 • C418 – Floating Trees
 • C418 – Concrete Halls
 • C418 – Dead Voxel
 • C418 – Warmth
 • C418 – Ballad of the Cats
 • C418 – Key
 • C418 – Oxygène
 • C418 – Dry Hands
 • C418 – Wet Hands
 • C418 – Mice on Venus
 • C418 – Dragon Fish
 • C418 – Axolotl
 • C418 – Shunji

Như bạn có thể thấy, cả 31 bài nhạc này đều từ C418. C418 chính là người chịu trách nhiệm về khoản âm thanh của Minecraft, từ nhạc nền cho đến hiệu ứng âm thanh.

Những đĩa nhạc này đều có khả năng rơi ra từ việc để Skeleton bắn chết Creeper. Trừ Sweden và Aria Math, 2 đĩa nhạc này còn có thể được tìm thấy ở trong Dungeons.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

ExtraDiscs mod for Minecraft (2) ExtraDiscs mod for Minecraft (3) ExtraDiscs mod for Minecraft (4) ExtraDiscs mod for Minecraft (5) ExtraDiscs mod for Minecraft (6) ExtraDiscs mod for Minecraft (7) ExtraDiscs mod for Minecraft (8) ExtraDiscs mod for Minecraft (9) ExtraDiscs mod for Minecraft (10) ExtraDiscs mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về ExtraDiscs Mod 1.15.2/1.14.4

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4