Expandable Inventory Mod 1.12.2. Bạn có bao giờ cảm thấy 36 ô chứa đồ của mình là không bao giờ đủ không? Muốn cầm đi nhiều đồ vật nhưng bạn không thể di chuyển những chiếc rương của bạn một cách dễ dàng được? Đã có cho mình Shulker Box nhưng thêm 27 ô chứa đồ nữa vân không đủ? Đừng lo vì đã có Expandable Inventory!

Expandable Inventory mod for Minecraft logo

Expandable Inventory thêm vào Minecraft 7 loại nấm mà bạn có thể ăn để làm tăng độ lớn của hòm đồ của bạn. Bình thường, bạn sẽ có 27 ô chứa đồ (không tính hotbar) chia thành 3 hàng, mỗi hàng có 9 ô. Khi ăn những loại nấm đặc biệt này, nó sẽ làm gia tăng số hàng đó. 7 loại nấm của mod là:

 1. Iron Inventory Expander: Tăng từ 3 lên 4 hàng.
 2. Golden Inventory Expander: Tăng từ 4 lên 5 hàng.
 3. Diamond Inventory Expander: Tăng từ 5 lên 6 hàng.
 4. Emerald Inventory Expander: Tăng từ 6 lên 7 hàng.
 5. Nether Inventory Expander: Tăng từ 7 lên 9 hàng.
 6. Ender Inventory Expander: Tăng từ 9 lên 10 hàng.
 7. Dragon Inventory Expander: Tăng từ 10 lên 12 hàng.

Lưu ý: Để ăn được nấm cấp độ cao, bạn cần phải ăn loại cấp trước đó trước.

Mod còn có tình năng, khi bạn chết, bạn sẽ rơi ra một chiếc hộp tên là “Drop Box”. Drop Box sẽ chứa hòm đồ thêm của bạn. Khi nhặt nó, bạn chỉ cần chuột phải để lấy lại đồ của mình. Bạn cũng có thể nâng cấp Drop Box với 3 loại nâng cấp Reinforcement (Blast và Fire Resistance), Soulbound (chỉ chủ nhân của nó mới mở ra được) và Glowing (làm nó sáng để dễ tìm thấy).

Expandable Inventory mod for Minecraft (1) Expandable Inventory mod for Minecraft (2) Expandable Inventory mod for Minecraft (3) Expandable Inventory mod for Minecraft (4) Expandable Inventory mod for Minecraft (5) Expandable Inventory mod for Minecraft (6) Expandable Inventory mod for Minecraft (7) Expandable Inventory mod for Minecraft (8) Expandable Inventory mod for Minecraft (9) Expandable Inventory mod for Minecraft (10) Expandable Inventory mod for Minecraft (11) Expandable Inventory mod for Minecraft (12) Expandable Inventory mod for Minecraft (13) Expandable Inventory mod for Minecraft (14) Expandable Inventory mod for Minecraft (15) Expandable Inventory mod for Minecraft (16) Expandable Inventory mod for Minecraft (17) Expandable Inventory mod for Minecraft (18) Expandable Inventory mod for Minecraft (19)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Expandable Inventory Mod 1.12.2 cho Minecraft

 1. Tải Forge Installer, Expandable-Inventory-1.12.2.jar file.
 2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
 3. Ấn Start trên desktop.
 4. Mở Run.
 5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 6. Vào Roaming/.minecraft/mods
 7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Expandable Inventory Mod 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2