Esther Mod 1.15.2 thêm vào Minecraft một hệ thống mới cho phép bạn sử dụng ma thuật.

Esther mod for Minecraft logo

Với Esther, khi bạn lên cấp độ, bạn cũng sẽ được tăng mana. Lượng mana này tương ứng với cấp độ của bạn và bạn cũng có thể thấy nó ở trên thanh kinh nghiệm. Lượng mana này sẽ là tài nguyên chính sử dụng trong việc niệm chú/niệm ma thuật (cast spells).

Esther sẽ thêm vào Minecraft khá nhiều các phép thuật (spells) có tính hữu dụng cao (high ultility). Để sử dụng phép thuật, bạn chỉ cần viết câu niệm chú (incantations) vào dòng chat là được!

Esther mod for Minecraft (2) Esther mod for Minecraft (3) Esther mod for Minecraft (4) Esther mod for Minecraft (5)

Hiện tại, mod có những phép sau:

 • ignus: Thiêu đốt nơi bạn đang nhìn. Có thể thiêu đốt sinh vật. Tốn 1 mana.
 • crepitus: Bắn một quả cầu lửa đến nơi bạn đang nhìn. Tốn 5 mana. Sức mạnh của quả cầu lửa sẽ tăng theo cấp độ của bạn.

Aura Spells. Aura Spells là những phép khi sử dụng sẽ cho bạn một hiệu ứng vĩnh viễn cho đến khi bạn tắt nó đi:

 • celeritas: Cho bạn Haste 1. Tốn 10 mana và 3 Sugar.
 • citius: Cho bạn Haste 2. Tốn 20 mana và 1 Honey Bottle.
 • summa celeritate: Cho bạn Haste 3. Tốn 30 mana và 5 Feathers.
 • se tardum: Tắt Haste Aura.
 • respirare me aquae: Cho bạn Wather Breathing. Tốn 10 mana và 1 Tropical Fish Bucket. Để tắt aura, niệm (cast) “respirare me aere”.
 • igni mihi caelum: Cho bạn khả năng bay. Tốn 35 mana và 12 Blaze Rods. Để tắt aura, niệm “descendit”.

Esther còn có 2 phép đặc biệt nữa mà bạn chỉ có thể sử dụng khi có Ascendant và ở cạnh một cái Shrine (shrine có thể xuất hiện ở Forest hoặc Desert biome) đó là:

 • sanguinem filio, sanguinem effurgarex perpetuum: Kết nối Ascendant của bạn vào Shrine để tạo ra một Pocket Dimension. Tốn 30 mana.
 • sangima maerma, bernos asescenda: Dịch chuyển bạn đến Pocket Dimension đó. Tốn 15 mana. Bạn không thể chết khi ở đây. Để thoát ra, niệm nó lại một lần nữa.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Esther mod for Minecraft (6) Esther mod for Minecraft (7) Esther mod for Minecraft (8) Esther mod for Minecraft (9) Esther mod for Minecraft (10) Esther mod for Minecraft (11) Esther mod for Minecraft (12) Esther mod for Minecraft (13) Esther mod for Minecraft (14) Esther mod for Minecraft (15)Esther mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Esther Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2