Equivalent Energistics Mod 1.12.2/1.10.2. Về độ nổi tiếng và tính thực tiễn của Equivalent Exchange và Applied Energistics thì chắc chắn bất kỳ một người chơi nào đã từng chơi qua các loại Minecraft Mod Pack thì đều đã biết rồi. Equivalent Exchange cho phép người chơi “Tạo ra nguyên liệu” và Applied Energistics thì lại cho phép người chơi “Lưu trữ nguyên liệu”. Cả 2 khía cạnh này đều rất cần thiết trong thế giới Minecraft, và đặc biệt cần thiết trong các modpack khổng lồ nơi mà mọi loại nguyên liệu nhỏ nhất cũng cần thiết và người chơi phải luôn luôn có sẵn các nguyên liệu đó.

Equivalent Energistics mod for minecraft logo

Equivalent Energistics được lập trình và thiết kế có tác dụng như một cầu nối cho 2 mod này, gộp 2 loại mod thuộc 2 khía cạnh khác nhau thành một hệ thống hoàn hảo cho việc lưu trữ và chế tạo nguyên liệu. Khi cài đặt Addon Equivalent Energistics vào một Launcher sử dụng Equivalent Exchange và Applied Energistics, người chơi có thể chế tạo được thêm rất nhiều những công cụ mới.

Equivalent Energistics mod for minecraft 01 Equivalent Energistics mod for minecraft 02 Equivalent Energistics mod for minecraft 03 Equivalent Energistics mod for minecraft 04

Bắt đầu với các loại EMC Crystals – Những viên pha lê chứa EMC – ME Autocrafting System sẽ tự động sử dụng những viên pha lê này thay thế cho EMC  trong các loại công thức. EMC Consender là một cỗ máy dùng điện có khả năng chuyển đổi các loại item được đưa vào nó thành các viên EMC Crystals với giá trị tương đương. EMC Assembler có thể chuyển những dữ liệu có trong “Tome of Alchemical Knowledge” hoặc “Alchemical Tome” vào hệ thống ME Network. Alchemical Tome chứa một bản sao chép của tất cả các loại công thức chuyển đổi mà bạn đã học được và item này chỉ xất hiện khi bạn đang sử dụng ProjectE.

Equivalent Energistics mod for minecraft 05 Equivalent Energistics mod for minecraft 06 Equivalent Energistics mod for minecraft 07 Equivalent Energistics mod for minecraft 08

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Equivalent Energistics Mod 1.12.2/1.10.2/1.7.10 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Equivalent-Energistics-xxx.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Equivalent Energistics Mod 1.12.2/1.10.2/1.7.10

Download > Tải về phiên bản 1.12.2

Download > Tải về phiên bản 1.10.2

Download > Tải về phiên bản 1.7.10