Ender Box Mod 1.15.2. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là Ender Box.

Ender Box mod for Minecraft logo

Ender Box là một mod nhỏ và đơn giản. Nó thêm vào Minecraft 2 block mới.

Block đầu tiên có cùng tên với mod đó là Ender Box. Ender Box là một block có khả năng gói (wrap) các block khác lại. Tính năng này của nó làm nó trở nên vô cùng hữu ích khi bạn muốn di chuyển một block. Đặc biệt là một block có hòm đồ (như chest, furnace) vì nó sẽ giữ nguyên hòm đồ của block đó. Để sử dụng, bạn chỉ cần cầm Ender Box, chỉ vào block bạn muốn gói lại rồi nhấn Shift+Chuột phải và Chuột phải. Để mở gói một block, bạn chỉ cần chuột phải lại vào nó. Để chế tạo Ender Box, bạn sẽ cần đến 4 Obsidians, 4 Papers và 1 Ender Pearl.

Ender Box mod for Minecraft (2) Ender Box mod for Minecraft (3) Ender Box mod for Minecraft (4) Ender Box mod for Minecraft (5)

Tiếp đến là Ender Boxer. Ender Boxer có khả năng gói block ở trước nó khi được nhận tín hiệu Redstone. Ender Boxer thường được sử dụng lên các block tạo ra nhiều lag (như các loại máy móc ở các mod khác). Để chế tạo Ender Boxer, bạn sẽ cần đến 7 Cobblestones, 1 Ender Box và 1 Piston.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

Ender Box mod for Minecraft (6) Ender Box mod for Minecraft (7) Ender Box mod for Minecraft (8) Ender Box mod for Minecraft (9) Ender Box mod for Minecraft (10) Ender Box mod for Minecraft (11) Ender Box mod for Minecraft (12) Ender Box mod for Minecraft (13) Ender Box mod for Minecraft (14) Ender Box mod for Minecraft (15) Ender Box mod for Minecraft (16) Ender Box mod for Minecraft (17) Ender Box mod for Minecraft (18) Ender Box mod for Minecraft (19)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

  1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
  2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
  3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
  4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
  5. Ấn Start trên desktop.
  6. Mở Run.
  7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  8. Vào Roaming/.minecraft/mods
  9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về Ender Box Mod 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16snapshot