End Rebellion Mod 1.16.1/1.15.2 là một mod sẽ thêm vào Minecraft nhiều thứ mới!

End Rebellion mod for Minecraft logo

Hiện tại, End Rebellion thêm vào Minecraft những thứ sau:

 • Một số loại khoáng sản mới như Obsidian Ore, Quartz Ore (ở Overworld), Tungsten Ore.
 • Một số nguyên liệu chế tạo mới như Essence, Tungsten, Endorium, Obsidian Shard, Burned End Stone.
 • Các bộ dụng cụ mới được chế tạo từ Tungsten, End Stone, Endorium kết hợp với Obsidian Shard.
 • Một bộ quần áo mới được chế tạo từ Tungsten.
 • Một số các block mới như Burned End Stone Block, Mossy End Stone, Tungsten Block, Tungsten Door, Tungsten Trapdoor, Tungsten Bars.
 • Và một số thứ nữa!

End Rebellion mod for Minecraft (2) End Rebellion mod for Minecraft (3) End Rebellion mod for Minecraft (4) End Rebellion mod for Minecraft (5)

Mục đích của End Rebellion là để thêm vào Minecraft những nội dung (content) mới đặc biệt là cho Dimension The End. Điều này sẽ làm người chơi có thêm nhiều thứ để làm hơn sau khi đã đánh bại Ender Dragon.

Để có thể xem được rõ các công thức chế tạo của mod, các bạn có thể sử dụng REI (Roughly Enough Items). Bạn cũng có thể ghé thăm wiki của mod để xem được chi tiết hơn về các vật phẩm của mod (https://github.com/EleC0TroN/ER/wiki).

End: Rebellion là mod Fabric của một mod khác tên là End: Reborn, tác giả của mod có ý định sẽ cập nhật thêm những thứ mới cho End: Rebellion nhưng không thể đảm bảo một tiến độ nhanh được.

Chúc các bạn chơi game vui vẻ!

End Rebellion mod for Minecraft (6) End Rebellion mod for Minecraft (7) End Rebellion mod for Minecraft (8) End Rebellion mod for Minecraft (9) End Rebellion mod for Minecraft (10) End Rebellion mod for Minecraft (11) End Rebellion mod for Minecraft (12) End Rebellion mod for Minecraft (13) End Rebellion mod for Minecraft (14) End Rebellion mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Fabric sử dụng Vanilla Launcher:

 1. Tải vài cài đặt Minecraft Launcher Vanilla
 2. Tải vài cài đặt Fabric Installer cho Vanilla Launcher ( https://fabricmc.net/use/ )
 3. Chạy file jar được tải về, chọn phiên bản bạn muốn cài đặt và ấn “Install”
 4. Chạy Minecraft, chọn profile được cài đặt Fabric và ấn Play.
 5. Ấn Start trên desktop.
 6. Mở Run.
 7. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
 8. Vào Roaming/.minecraft/mods
 9. Đặt files jar vào mods folder và chạy Minecraft.

Tải về End Rebellion Mod 1.16.1/1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.16.1

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.15.2

Download >  Faric: Tải về phiên bản 1.14.4