Edible Blaze Powder Mod 1.15.2/1.14.4. Xin chào tất cả các bạn! Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến với các bạn một mod cho Minecraft phiên bản 1.15.2 có tên là Edible Blaze Powder.

Edible Blaze Powder mod for Minecraft logo

Blaze Powder là một vật khá hữu dụng ở trong Minecraft. Blaze Powder có thể có được qua việc cho Blaze Rod vào ô chế tạo. Blaze Powder được sử dụng trong một vài công thức chế tạo đó là Eye of Ender, Fire Charge và Magma Cream. Blaze Powder cũng là một vật phẩm cần thiết trong việc chế tạo Potion. Nó cũng có thể giúp bạn chế tạo Strength Potion nữa.

Edible Blaze Powder là một mod nhỏ mà sẽ thêm vào Minecraft một công dụng mới nữa cho Blaze Powder. Khi Edible Blaze Powder được cài đặt, bạn còn có thể ăn Blaze Powder nữa!

Edible Blaze Powder mod for Minecraft (2) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (3) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (4) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (5) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (6)

Vậy việc ăn Blaze Powder sẽ cho bạn điều gì? Khác với đa số các loại đồ ăn, việc ăn Blaze Powder sẽ không cho bạn Hunger hay Saturation. Bù vào đó, khi ăn Blaze Powder bạn sẽ được hiệu ứng Strength trong một khoảng thời gian ngắn.

Bạn cũng có thể thay đổi thời gian của hiệu ứng Strength bạn nhận được khi ăn Blaze Powder ở trong file config của mod:

  • strengthDurationSeconds (mặc định = 15, tối thiểu = 1, tối đa = 36000): Thời lượng của hiệu ứng Strength bạn nhận được khi ăn Blaze Powder (tính theo giây).

Edible Blaze Powder mod for Minecraft (7) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (8) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (9) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (10) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (11) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (12) Edible Blaze Powder mod for Minecraft (1)

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Edible Blaze Powder Mod 1.15.2/1.14.4 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Edible-Blaze-Powder-1.15.2.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Edible Blaze Powder Mod 1.15.2/1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.14.4

Download > Tải về phiên bản 1.13.2