Bạn đã bao giờ cảm thấy sử dụng một chiếc thùng gỗ đơn giản để cất những món đồ quý giá của mình như những stack kim cương đầy giá trị hay những thanh kiếm enchant với sức mạnh khủng khiếp là quá đơn giản chưa? Bạn đang cần một phương pháp nào đó để có thể yên tâm sống trong một cộng đồng với những người chơi khác mà không cần lo lắng họ “thó” những món đồ quý giá của bạn? Key Mod sẽ giúp bạn giải quyết những vấn đề đó chỉ với một item rất đơn giản: Một chiếc chìa khóa.

DrCrayfishs Key Mod for minecraft logo

Key Mod sử dụng hệ thống lock system có sẵn trong Minecraft Vanilla nên bất kỳ một mod nào cũng sử dụng hệ thống này thì Key Mod sẽ có thể tương tác với mod đó. Nếu không cài đặt cùng các mod khác liên quan tới khóa thì khi sử dụng chiếc chìa khóa này lên một chiếc hòm, chiếc hòm đó sẽ bị khóa và chỉ có thể mở khóa khi người chơi sở hữu chiếc chìa khóa đã khóa chiếc hòm đó. Điều này giúp cho người chơi có thể tạo ra nhiều khóa và khóa nhiều hòm khác nhau.

DrCrayfishs Key Mod for minecraft 01

DrCrayfishs Key Mod for minecraft 02

DrCrayfishs Key Mod for minecraft 03

DrCrayfishs Key Mod for minecraft 04