Combustive Fishing Mod 1.16.1/1.15.2. Bạn bao giờ có ước muốn được câu cá trong lava không? Nếu có thì ước muốn đó sẽ thành hiện thực với Combustive Fishing!

Combustive Fishing mod for Minecraft logo

Nhưng làm thế nào? Bình thường, khi bạn thả cần câu xuống lava, nó sẽ cháy rụi và không được gì cả. Combustive Fishing thêm vào Minecraft một cây câu bằng vàng – Golden Rod.  Để chế tạo nó, trước hết bạn cần Magma String. Magma String là sự kết hợp của Magma Cream và String, bạn sẽ cần 2 cái. Công thức chế tạo Golden Rod giống như Fishing Rod nhưng thay Stick bằng Gold Ingot và String thành Magma String.

Combustive Fishing mod for Minecraft (1) Combustive Fishing mod for Minecraft (2) Combustive Fishing mod for Minecraft (3) Combustive Fishing mod for Minecraft (4) Combustive Fishing mod for Minecraft (5)

Vậy chính xác cây Golden Rod này làm được gì? Nó giống hệt như một chiếc Fishing Rod bình thường nhưng cho phép bạn câu cá cả ở trong lava và nó có độ bền cao hơn nữa!

Mod cũng thêm vào 3 loại phần thưởng mới từ việc câu cá trong Lava và ở Nether:

1. Combustive Cod: Combustive Cod khi câu không thể ăn được luôn. Nó thay vì chưa chin giống như cá bình thường khác, nó “quá nóng”. Combustive Cod khi chuột phải sẽ ném cá ra và tạo ra một vụ nổ. Để ăn được, bạn trước hết phải ném nó vào một hồ nước, nó sẽ thành Cooled Cod! Combustive Cod chỉ có thể câu được ở Nether.

Combustive Fishing mod for Minecraft (6) Combustive Fishing mod for Minecraft (7) Combustive Fishing mod for Minecraft (8)Combustive Fishing mod for Minecraft (9)Combustive Fishing mod for Minecraft (10) Combustive Fishing mod for Minecraft (11)

2. Searing Swordfish: Searing Swordfish giống như Combustive Cod chỉ có thể câu được ở Nether. Searing Swordfish trước khi “làm lạnh” ( bằng cách ném xuống hồ nước ) thì không thể ăn được, nhưng đặc biệt là nó có thể là một thanh kiếm. Searing Swordfish có thể làm mục tiêu của bạn bốc cháy!

Combustive Fishing mod for Minecraft (12) Combustive Fishing mod for Minecraft (13) Combustive Fishing mod for Minecraft (14) Combustive Fishing mod for Minecraft (15) Combustive Fishing mod for Minecraft (16)

3. Bone Fish: Xương cá – không thể ăn được. Tuy vậy nó có thể giúp bạn thuần hóa Wolves hay Ocelot. Bone Fish cũng cho bạn một chút Bone Meal. Bone Fish có thể câu được ở cả Overworld lẫn Nether!

Combustive Fishing mod for Minecraft (17) Combustive Fishing mod for Minecraft (18)

Ngoài ra khi đi câu trên lava ở Overworld, bạn sẽ câu được cá bình thường nhưng đã chín ( cooked ).

Mod yêu cầu:

Hướng dẫn cài đặt Combustive Fishing Mod 1.16.1/1.15.2 cho Minecraft

  1. Tải Forge Installer, Combustive-Fishing-1.16.1.jar file.
  2. Chuột phải Forge Installer, Run as Administrator và ấn OK để install Forge.
  3. Ấn Start trên desktop.
  4. Mở Run.
  5. Đánh %appdata% vào Run và ấn enter.
  6. Vào Roaming/.minecraft/mods
  7. Đặt file jar của Mod vào folder mods và rồi chạy Minecraft.

Tải về Combustive Fishing Mod 1.16.1/1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.16.1

Download > Tải về phiên bản 1.15.2

Download > Tải về phiên bản 1.12.2